חוק פיצול תאגיד השידור – אושר בקריאה ראשונה

החוק מציע לשנות את המבנה הארגוני של תאגיד השידור 'כאן', ולהקים תאגיד שידור נפרד ועצמאי לחדשות וענייני היום שיפעל במקום חטיבת החדשות הקיימת

המבנה בו אמורים להיפתח אולפני הקבע של תאגיד השידור הציבורי (צילום: דוד מזח)

מליאת הכנסת אישרה הערב (חמישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק השידור הציבורי. האופוזיציה החרימה את הדיון.

החוק מציע לשנות את המבנה הארגוני של תאגיד השידור ‘כאן’, ולהקים תאגיד שידור נפרד ועצמאי לחדשות וענייני היום שיפעל במקום חטיבת החדשות הקיימת.

תאגיד החדשות יהיה במבנה ארגוני דומה לתאגיד השידור הישראלי, והוא יהיה תחת פיקוחה של מועצה ייעודית נפרדת. תאגיד החדשות יספק לתאגיד השידור הישראלי את תכני החדשות ותכניות בענייני היום.

בתקופת המעבר, עד להקמת מועצה לתאגיד החדשות ולמינוי המנהל הכללי הקבוע שלו, ימונה, על-ידי הכונס הרשמי, מנהל כללי זמני לתאגיד. עוד מוצע שעובדי חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי, לרבות מנהל החטיבה שישמש עורך ראשי בתאגיד, יעברו, בהסכמתם, לעבוד בתאגיד החדשות החדש.

לגבי עובדי רשות השידור מוצע כי בתקופת המעבר, המנהל הכללי הזמני יציע להם להתקבל כעובדים בתאגיד החדשות בהיקף המשרות שנותר לאחר קבלת עובדי חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי. כמו כן, מוצע לבטל את הוראת השעה הקיימת כיום בסעיף 149 לחוק, לפיה במשך שנתיים מיום תחילת השידורים ניתן יהיה לרכוש שידורי חדשות ותכניות בענייני היום במיקור חוץ.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, “המתווה המוצע מאפשר לקלוט עובדים ועיתונאים בהיקף גדול יותר, מרשות השידור לתוך תאגיד החדשות, אשר יביאו עמם לתאגיד החדש את ההכשרה והניסיון הדרושים לשם הפקה ויצירה של תוכני החדשות”.