יוקדם תשלום מענק עבודה לזכאים

שר האוצר ומנהל רשות המסים הודיעו על הקדמת תשלום המענק, בסכום כולל של כ-560 מיליון שקלים

השר משה כחלון (צילום: עמית שאבי, פול)

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים משה אשר הודיעו היום (רביעי), כי התשלום השלישי של מענק עבודה לשכירים זכאים עבור שנת המס 2015, בסכום כולל של כ- 400 מיליון שקלים יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של  הזכאים שכירים לקראת סוף חודש דצמבר 2016, כשלושה שבועות לפני המועד הקבוע בחוק.

בנוסף יוקדם התשלום לעצמאיים זכאים אשר להם קיימת יתרת מענק שטרם קוזזה ללא ניכוי בשיעור 25% המתייחסת לשנות המס 2012, 2013, 2014 ו- 2015 בסכום כולל של כ-160 מיליון שקלים. ההקדמה תאפשר לשכירים ולעצמאיים הזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת חג החנוכה ולקראת החגים של העדה הנוצרית. 

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הינו תוספת הכנסה המשולמת ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.

המענק הניתן בגין שנת כספים (מס) מסוימת משולם בדרך כלל בארבעה פעימות במהלך השנה וחצי העוקבות. מטרת מתן מענק העבודה הינה שיפור מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות וצמצום הפער הכלכלי-חברתי. 

יודגש כי עד ל-28 לדצמבר עדיין ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק עבור שנת 2015 באחת משתי אפשרויות: האחתהגשת בקשה אינטרנטיתאותה יכולים להגיש מי שהגישו בקשה למענק עבודה בשנתיים האחרונות. השנייהבכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל.

הליך הגשת הבקשה הינו פשוט וידידותי, הוא אינו כרוך בתשלום ואין צורךלהיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה. נזכיר כי תשלום המענק מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

למענק עבודה עבור שנת המס 2015 זכאיות שתי קבוצות: האחתשכירים ועצמאים שבשנת 2015 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19. השנייהשכירים ועצמאים ללא ילדים מתחת לגיל 19, ובלבד שמלאו להם 55 בשנת 2015.

הכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2015 של העומדים בכל תנאי הזכאות צריכה להיות גבוהה מ-2,050 שקלים ונמוכה מ-6,660 שקלים.