יו”ר הכנסת ושר האוצר סיכמו את הסעיפים שייכללו במסגרת חוק ההסדרים

לדברי מקורבי השניים, "ההסכמות אליהן הגיעו כחלון ואדלשטיין מאפשרות איזון ראוי בין הצורך בקידום חקיקה בנושאי יוקר המחייה, צמצום הפערים החברתיים בישראל והגברת התחרות במשק, לבין שמירה על הליכי חקיקה תקינים ומתן אפשרות לכנסת לקיים דיון משמעותי בסעיפי הצעת חוק ההסדרים"

השר משה כחלון (צילום: עמית שאבי, פול)

לאחר דיונים אינטנסיביים שהתקיימו בשבועות האחרונים בין הגורמים המקצועיים במשרד האוצר לבין היועץ המשפטי לכנסת ויועציו של יו”ר הכנסת לגבי הנושאים שייכללו בהצעת חוק ההסדרים, הגיעו הערב (חמישי) שר האוצר, משה כחלון ויו”ר הכנסת, יולי אדלשטיין להסכמות סופיות לגבי מבנה הצעת החוק לשנים 2017-2018.

בין השניים הוסכם על צמצום של היקף הצעת החוק ועל ניתוב הנושאים שייכללו בהצעה למספר ועדות, כך שיתאפשר לדון בנושאים השונים באופן המתבקש. לצד זאת, הוסכם להותיר בהצעת החוק את הרפורמות אשר נמצאות בליבת המדיניות של שר האוצר, דוגמת הרפורמות בתחומי התקשורת, יוקר המחיה, מכון התקנים, רווחה, בריאות, תעסוקה, ביטחון ומיסוי.

בהמשך לצעדים שננקטו על ידי משרד האוצר להורדת יוקר המחיה, בתחום הדיור ייכלל החוק למיסוי דירה שלישית’ בתחום התקשורת תוגבר התחרות בשוק התקשורת-הקווית, יופרט מערך עידן פלוס וכן יוסדרו שידורי הספורט.

בתחום הרווחה והעבודה אותו שר האוצר מקדם ביתר שאת למען צמצום אי השוויון, תוצע רפורמה בחיסכון הפנסיוני לעצמאיים, תוספת ותק לקצבת זקנה והעלאת גמלת הבטחת הכנסה לקשישים והקצאת רווחי שוק ההימורים החוקיים בישראל לציבור .

כמו כן, במסגרת החוק תקודם התחרות במשק הגז הביתי (גפ”ם), חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי, פתיחת שוק התמרוקים ליבוא וכן הכנסת טכנולוגיה המאפשרת נסיעה במוניות משותפות.

בתחום המיסוי תיכלל הרפורמה למיסוי חברות ארנק, שינוי מדרגות המס והפחתת מס חברות ויחידים אשר תביא לכניסת שחקנים חדשים לשוק המקומי ולהגברת התחרות. כאמור, לפי דרישת הכנסת הוצאו מהצעת החוק כ-30 נושאים.

שר האוצר, משה כחלון אמר כי “ההבנות אליהן הגענו מאפשרות לנו להמשיך ולהוביל מדיניות חסרת פשרות להגברת התחרותיות במשק, צמצום הפערים החברתיים, הפחתת נטל המס והגברת הצמיחה”.

יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין הוסיף, “אני שמח שבסופו של יום הצלחנו לצמצם את הצעת החוק כך שוועדות הכנסת תוכלנה לדון בכל אחד מהנושאים באופן המתבקש. אני קורא לממשלה להפיק לקחים מהתהליך שעברנו בשבועות האחרונים, ולהבא להגיש לכנסת במסגרת הצעת חוק ההסדרים, אך ורק נושאים שיש להם זיקה ברורה לתקציב המדינה ולצמיחה כלכלית”.