ינואר: עודף תקציבי של 4 מיליארד שקלים בפעילות הממשלה

כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודש ינואר 2017 שהוכן על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי

ישיבת ממשלה צילום: אלכס קולומויסקי, פול

בחודש ינואר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 4.2 מיליארד שקלים, כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודש ינואר 2017 שהוכן על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי.

עם זאת מדגישים בחטיבה כי חודש ינואר מתאפיין עונתית בעודף תקציבי עקב הכנסות מסים גבוהות והוצאות נמוכות של המשרדים.

ראוי לציין כי בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ”ג. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (פברואר 2016 – ינואר 2017) עומד על  1% מהתמ”ג.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש ינואר ב-24.5 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 19.6 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 5 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי 0.3 מיליארד שקלים.

בהוצאות המשרדים בחודש ינואר 2017 חל גידול בהשוואה לינואר 2016 בשיעור של 1.9%. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו בשיעור של 2.2% ואלו של מערכת הביטחון בשיעור של 1.0%.

עוד מתברר מהאומדן כי סך גביית המסים בחודש ינואר הסתכמה ב 28.5 מיליארד שקלים. בהשוואה לחודש ינואר אשתקד ההכנסות ממסים עלו נומינלית ב-4%.