יצוא השירותים מישראל גדל ב-12% בתשעת החודשים הראשונים של 2016

כלכלני האיגוד מעריכים כי שנת 2016 תסתיים עם גידול של 14% בייצוא השירותים, המהווה תוספת של 4.9 מיליארד דולר לעומת שנת 2015, ותסתכם בכ- 40.6 מיליארד דולר

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

יצוא השירותים מישראל בתשעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-ספטמבר 2016) רשם עליה בשיעור של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ-3.15 מיליארד דולר, והסתכם בכ- 29.1 מיליארד דולר – כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתוני הלמ”ס.

מן הסקירה ניתן לראות כי את העודף בחשבון השוטף של ישראל יש לזקוף לזכות העודף בחשבון השירותים, זאת לעומת הגירעון המתמשך בחשבון הסחורות. כך, ברבעון השלישי של 2016 חשבון הסחורות הסתכם בגירעון של 2.1 מיליארד דולר, לעומת עודף של 3.5 מיליארד דולר בחשבון השירותים.

כלכלני האיגוד מעריכים כי שנת 2016 תסתיים עם גידול של 14% בייצוא השירותים, המהווה תוספת של 4.9 מיליארד דולר לעומת שנת 2015, ותסתכם בכ- 40.6 מיליארד דולר.

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס לנתונים ואמר כי “האוצר והכנסת טרם הפנימו שהיקף יצוא השירותים והמסחר הפך כבר למחצית מכלל הייצוא הישראלי, ושהערך המוסף של יצוא שירותים גבוה בהרבה מזה של יצוא מוצרים. המשך האפליה במתן הטבות מס לייצוא מוצרים לעומת יצוא שירותים ומסחר עולה למדינה במיליארדים רבים”.

עוד ציין לין, כי ועדת הכספים של הכנסת לא השכילה לנצל את הדיונים, במסגרת חוק ההסדרים, בנושא חוק עידוד השקעות הון כדי להעניק לייצוא שירותים את אותן הטבות המוענקות לייצוא מוצרים, ולבטל אפליה אנכרוניסטית. “אי התייחסות לחברות המייצאות שירותים, לרבות כאלה הפועלות בפריפריה, מחטיאה את מטרות חוק עידוד השקעות הון, הן בחיזוק בפריפריה, הן ביצירת מקומות עבודה והן בהבאת השקעות הון חדשות לישראל”.