יציבות במספר המובטלים במשק

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה הגיע בחודש יולי ל-4.7%, בדיוק כמו בחודש שקדם לו

לשכת התעסוקה צילום: נתן אלפרט, לע"מ

יציבות במספר המובטלים במשק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה הגיע בחודש זה ל-4.7%, בדיוק כפי שהיה בחודש יוני.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2016 ל-3.940 מיליון נפש. מהם 3.756 מיליון מועסקים וכ-184 אלף בלתי מועסקים.

בקרב המועסקים, 1.994 מיליון היו גברים (1.978 מיליון ביוני 2016) ו-1.763 מיליון היו נשים (1.759 מיליון ביוני 2016).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש זה ל-64.4% (לעומת 64.2% ביוני 2016).

אחוז ההשתתפות בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-69.7% (לעומת 69.3% ביוני 2016), ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז ההשתתפות ירד ל-59.2% (לעומת 59.3% ביוני 2016).

אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע ל-4.6% (ללא שינוי לעומת יוני 2016), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-4.7% (לעומת 4.9% ביוני 2016).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-61.3% ביולי 2016 (לעומת 61.1% ביוני 2016). בקרב בני 25-64 שיעור התעסוקה עלה ל-76.9% (לעומת 76.7% ביוני 2016).