יצרני חשמל ביתיים – יזכו להטבות מס

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר האוצר ורשות המסים למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות

אנרגיה סולארית (צילום )אילוסטרציה: פיקסביי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון ורשות המסים, להטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת.

הצעת חוק מתבססת על תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא.

מטרת הצעת החוק היא לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות וועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני.

הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים מתחלקות לשני מסלולים. האחד,

פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ-20 אלף שקלים. השני יכלול מס מופחת בשיעור של 10% – על הכנסה שנתית של עד כ-60 אלף שקלים.

בנוסף לכך, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ – וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע”מ – והכול בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מיתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

תקופת ההטבות תהיה ל-20 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח, ולא יאוחר משנת 2026, זאת במטרה להקל על חדירת הטכנולוגיה בפרק הזמן הקצר והבינוני.