ירידה משמעותית בשיעור האבטלה במשק’

באוצר מציינים כי הירידה בשיעור האבטלה ברבעון השני נבעה בעיקר מירידה בשיעורי האבטלה במחוזות תל אביב ודרום - זאת בעוד שביתר המחוזות נרשמה ירידה קלה או יציבות.

לשכת התעסוקה צילום: נתן אלפרט, לע"מ

ברבעון השני נרשם שיפור משמעותי בשוק העבודה – האבטלה ירדה ושיעור התעסוקה עלה.

מסקירה שמפרסם היום (שני) משרד האוצר עולה כי השיפור נרשם לאחר היציבות בנתוני שוק העבודה במחצית השנייה של 2015 וברבעון הראשון של 2016.

באוצר מציינים עם זאת כי הירידה בשיעור האבטלה ברבעון השני נבעה בעיקר מירידה בשיעורי האבטלה במחוזות תל אביב ודרום – זאת בעוד שביתר המחוזות נרשמה ירידה קלה או יציבות.

נתוני שוק העבודה החיוביים התבטאו גם בשיעור גבוה של מועסקים במשרה מלאה ובירידה לרמה נמוכה ביותר של שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון.

הרמה הנוכחית של שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים גבוהה מיעד התעסוקה לשנת 2020, כך ששוק העבודה הישראלי צפוי, ככל הנראה, לעמוד ביעד זה.

במשרד האוצר טוענים כי כיום לא קיים קושי עבור גברים ערבים וחרדים ונשים ערביות למצוא עבודה – ושיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב גברים אלו ובקרב נשים ערביות, נובע בעיקרו מצד הנכונות של מגזרים אלו לצאת לעבודה.

מנגד, מציינים באוצר, כי הירידה בפער בשיעור התעסוקה בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות בשנים האחרונות היתה יכולה להיות מהירה יותר אם הפער בביקוש לעבודתן של נשים חרדיות, ביחס לביקוש לעבודת נשים יהודיות לא חרדיות, היה מצטמצם ולא גדל במעט.