ירידה של 15% ביבוא כלי רכב באפריל

בארבעת החודשים הראשונים של השנה הירידה ביבוא גדולה עוד יותר ומגיעה ל-38% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מכונית צילום אילוסטרציה: פיקסביי

בחודש אפריל 2017 נרשם יבוא בהיקף של 16,669 כלי רכב (פרטיים) לעומת 19,806 כלי רכב באפריל 2016, ירידה בשיעור של 15.8%.

יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-810 כלי רכב לעומת 689 כלי רכב באפריל 2016, עליה של כ-18%.

בחודשים ינואר – אפריל 2017 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-59,134, ירידה של 38% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הירידה הגבוהה ביבוא כלי רכב נוסעים הייתה בעיקר ברבעון הראשון של 2017 והייתה צפויה לאור השינויים בנוסחת המיסוי הירוק שתחולתם הייתה בינואר 2017, שגרמו ליבוא מוגבר מאוד בחודש דצמבר 2016 בעיקר על חשבון הרבעון הראשון של 2017.

יש לציין כי גם באפריל הייתה ירידה ביבוא כלי הרכב למרות שההשפעה של היבוא המוגבר בדצמבר 2016 פחתה. יצוין כי בדרך כלל יבוא כלי רכב בחודשים ינואר – מרץ הוא גבוה יחסית בשל הרצון לרשום את המכוניות כמודל של שנה חדשה.