ירידה של 43% ביבוא המכוניות ברבעון הראשון של 2017

הירידה החדה היתה צפויה בשל הכניסה לתוקף של המיסוי הירוק על מכוניות

מכונית צילום אילוסטרציה: פיקסביי

 בחודש מרץ 2017 נרשם יבוא בהיקף של 21,452 כלי רכב (פרטיים) לעומת  28,452 כלי רכב במרץ 2016, ירידה בשיעור של כ-24%.

יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 1,438 כלי רכב לעומת 916 כלי רכב במרץ 2016, עליה של 57%.

ברבעון הראשון של 2017 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב כ– 42,465 אלף כלי רכב ירידה של 43% לעומת ינואר – מרץ 2016 , הירידה הגבוהה ביבוא כלי רכב נוסעים ברבעון הראשון של 2017  היתה צפויה לאור השינויים במיסוי הירוק שתחולתם הייתה בינואר 2017 שגרמו ליבוא מוגבר מאוד בחודש דצמבר 2016 בעיקר על חשבון הרבעון הראשון של 2017.

יצוין כי בדרך כלל יבוא כלי הרכב בחודשים ינואר – מרץ הוא גבוה יחסית בשל הרצון לרשום את המכוניות כמודל של שנה חדשה.