ישראל מקבלת מידע על חשבונות של אזרחיה המנוהלים באמריקה

רשות המסים קיבלה מידע על עשרות אלפי ישראלים המנהלים חשבונות בגופים פיננסים בארה"ב

המידע הפיננסי עובר מארה"ב לישראל (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

לאחר שכחלק מיישום הסכם ה -FATCA הועברו לרשויות המס בארה”ב, במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 2016, נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה”ב, כפי שזוהו ודווחו על ידי המוסדות הפיננסיים בישראל לשנים 2014 ו-2015, קיבלה רשות המסים לידיה בימים האחרונים מידע על הנוגע למעלה מ-35 אלף חשבונות  של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה”ב.

כזכור,  ממשלות ישראל וארה”ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה-FATCA ובמהלך שנת 2016 חתמה היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים כרשות מוסמכת על  הסכם ליישום הסכם ה- FATCA עם ה-IRS  האמריקני.

בהתאם לחוק, תושב ישראל  רשאי לנהל חשבון בנק בחו”ל אך עליו לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו’). הרשומות שהתקבלו מהאמריקאים כוללות מגוון פרטים הנוגעים לאותם בעלי חשבון תושבי ישראל וכן פרטים הנוגעים לאותם חשבונות. רשות המסים תבחן ותמיין את המידע ותשווה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המידע יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות כללו דווח על החשבונות וכן, אלו שדווחו על קיום החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון.

יצוין, כי בהמשך לקבלת המידע  הנוכחי ובהתאם להסכם, צפויה רשות המסים  לקבל מידע אוטומטי מרשות המס האמריקאית, מידי שנה, וזאת כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס.

הליך זה של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל הפועלים מחוץ לישראל במסגרת ה –FATCA הינו חלק ממהלך רחב יותר של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל, הכולל קבלת מידע ממדינות רבות במסגרת הסכם הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה-OECD.