ישראל תשתלב בהחלפת מידע בנושאי מס בין מדינות ה-OECD

ישראל משתלבת בערוץ המידע ההדדי של ה-OECD שבמסגרתו תוכל לקבל ולהחליף מידע בענייני עבירות מס במטרה ליצור רשת מידע גלובלית.

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ישראל מייעלת את המלחמה כלפי מעלימי מס מחוץ לגבולות המדינה. אגף הכלכלן הראשי ומנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר מובילים את הצטרפות המדינה לאמנה המולטילטרלית של ה-OECD.

במסגרת מחויבותה של ישראל לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים, אושררה האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס.

האמנה המולטילטרלית תאפשר לישראל לקבל ולהחליף מידע ופרטים על פעולות של תושבי ישראל שנעשות בחו”ל, ובתמורה תסייע בחילופי מידע על תושבי חוץ למדינות החתומות על האמנה. האמנה תחול בישראל החל מ-1 בינואר 2017.

האמנה פותחה ע”י ארגון ה-OECD ומועצת האיחוד האירופי, ככלי לשיתוף פעולה בענייני מס ולהתמודדות עם הימנעות ממס והתחמקות ממס. לשם יצירת רשת כלל עולמית של סיוע בענייני מס, נפתחה האמנה בשנת 2010 להצטרפות כלל מדינות העולם, גם אם אינן חברות בארגונים האמורים.

נכון להיום חתמו על האמנה כל מדינות ה-OECD וסך הכול מעל 100 מדינות לוקחות בה חלק.

בהתאם להוראות האמנה, רשויות המס של המדינות יסייעו זו לזו בהחלפת מידע שנחוץ למדינה המבקשת לצורכי דיני המס שלה, לפי בקשה לגבי נישום או עסקה מסוימים, והחלפת מידע באופן אוטומטי-תקופתי או באופן ספונטני לפי קטגוריות שיקבעו מראש.

יש לציין כי האמנה כוללת הוראות לשמירת סודיות המידע, כך שמדינה מקבלת מחויבת לשמור על המידע ולעשות בו שימוש רק לצורכי מס.

מדינת ישראל ביקשה להחיל את האמנה לגביה על מסים ישירים בלבד (ללא ביטוח לאומי). כמו כן, ישראל בחרה שלא להחיל את הוראות האמנה לגבי סיוע בביקורת מס בחו”ל, סיוע בגביית מס ובשירות העברת מסמכים.