יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה ברבעון הראשון

למרות הגידול הכמותי בחוב של המגזר העסקי, ירידה בשווי החוב הנקוב והצמוד מט"ח וגורמים נוספים הביאו לכך שיתרת החוב של המגזר העסקי קטנה ברביע הראשון של שנת 2017 בכ-0.5%

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ברביע הראשון של שנת 2017 נרשם גידול כמותי בחוב של המגזר העסקי באג”ח סחירות בישראל, הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות, כך נמסר מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

גידול כמותי זה קוזז בעיקר כתוצאה מהשפעת ייסוף של כ-5.5% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהקטין את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט”ח, וכן מהקטנה כמותית של הלוואות מתושבי חוץ.

כתוצאה מהשפעות אלו, יתרת החוב של המגזר העסקי קטנה ברביע זה בכ-4.5 מיליארדי ש”ח (0.5%-) ועמדה בסופו על כ-842 מיליארדים.

במקביל ממשיכה העלייה בקצב הגידול בחוב לגופים החוץ בנקאיים, בעיקר בעקבות גידול ביתרת האג”ח הסחירות בישראל.

ברביע הראשון של השנה, הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג”ח בשווי של כ-17 מיליארדי ש”ח, גבוה משמעותית מהגיוסים ברביע הקודם (כ-8.5 מיליארדים). חברות מענף הנדל”ן והבינוי בלטו בגיוסים ברביע זה (כ-46% מסך ההנפקות). בחודש אפריל 2017, הנפיק המגזר העסקי אג”ח בשווי של כ-3.4 מיליארדי ש”ח, רובן באג”ח סחירות.

המרווח בין תשואת מדד אג”ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג”ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם בכ-0.35 נק’ האחוז בין החודשים נובמבר 2016 – מרץ 2017. בחודש אפריל 2017 חלה התרחבות קלה במרווח של כ-0.04 נק’ האחוז עד לרמה של כ-1.12 נק’ האחוז.