כבר לא חלום: הרשות להתחדשות עירונית אושרה בוועדת הרפורמות

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי כהן: "הזדמנות חברתית לשדרוג ופיתוח השכונות שהוקמו בעבר על ידי המדינה והוזנחו"

שר הכלכלה אלי כהן צילום איציק הררי, דוברות הכנסת

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (ועדת הרפורמות) אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

הצעת החוק מסדירה את הקמתה של רשות ממשלתית ייעודית חדשה שתפעל תחת משרד השיכון ותיקרא ‘הרשות להתחדשות עירונית’.

 מטרת הרשות החדשה, לעודד ולהגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם.

בתוך כך, תהיה אחראית הרשות לאתר אזורים עירוניים בנויים המתאימים להתחדשות עירונית ולהכין תכניות וכן תסייע להתארגנות דיירים לשם מימוש וקידום מיזמי התחדשות עירונית.

לצד זאת, תלווה הרשות את בעלי הדירות במתחמי התחדשות עירונית, במטרה להגן על זכויותיהם ולמנוע מצבים של כפייה או ניצול שלהם מצד יזמים, מארגני עסקאות ועוד.

בין היתר, תגבש הרשות רשימה של קבלני ביצוע, מנהלי מיזמים, מתכננים ושמאים העוסקים בהתחדשות עירונית ונמצאו כעומדים בתנאי סף שקבעה הרשות, תגבש ותפרסם באופן נגיש חומרי הסברה והדרכה לציבור, לרבות נוסחים מומלצים להתקשרות עם יזמים או מארגנים בעסקאות להתחדשות עירונית, וכן תמנה ותעסיק יועצים חברתיים לליווי הדיירים במהלך קידום המיזמים.

התחשבות מפליגה בדיור הציבורי

אחד הנושאים המרכזיים בהם דנה הוועדה הן ההשלכות של הליכי התחדשות עירונית על דיירים מוחלשים המתגוררים במתחמי ההתחדשות, בראשן עליית עלויות אחזקת הדירה וגובה תשלומי הארנונה, אשר עלולה להביא לדחיקה של אוכלוסיות חלשות מאותם אזורים.

בכדי למנוע מצבים אלה קבעה הוועדה ראשית כי דיירי דיור ציבורי המתגוררים במתחמי התחדשות עירונית יהיו זכאים לשוב להתגורר במתחם מבלי ששכר הדירה, עלויות הניהול והתחזוקה יתייקרו.

ההפרשים בעלויות אחזקת הדירות ימומנו באמצעות קרן להתחדשות עירונית שתפעל במסגרת הרשות החדשה.

נקבע גם כי שר הפנים יחליט, תוך תשעה חודשים מיום תחילת החוק, תנאים שבגינם יהיה זכאי בעל דירת תמורה (הדירה המחודשת שקיבל בעל דירה לאחר פרויקט התחדשות) להנחה של עד 100% בגין ההפרש בעלות תשלומי הארנונה אל מול דירתו הישנה, או אל מול עלייה בתעריף הארנונה באזור עקב תהליכי התחדשות עירונית, למשך 5 שנים.

 במסגרת הרשות יפעל גם ממונה לעניין פניות דיירים בהתחדשות עירונית, אשר יהיה אמון על הטיפול בפניות של בעלי דירות ומחזיקי דירות במיזמים להתחדשות עירונית, בין היתר בעניין התנהגות יזמים, מארגנים, מנהלות עירוניות ודיירים אחרים כלפיהם – ובכלל זה טענות בעניין הפעלת לחץ בלתי סביר על דייר על מנת שייתן הסכמתו להצטרפות למיזם התחדשות עירונית.

 לאחר אישור החוק אמר יו”ר הוועדה, ח”כ אלי כהן (כולנו) כי “פרויקטים של התחדשות עירונית מהווים בשורה חברתית, מעבר להיותם פרויקט נדל”ני. שכן, בניינים חדשים יחליפו בניינים ישנים, יהיו אפשרויות דיור חדשות, בעיקר באזורי הביקוש וכך יהוו הזדמנות חברתית לשדרוג ופיתוח השכונות שהוקמו בעבר על ידי המדינה והוזנחו”.