“לאפשר למגזר העסקי להתחרות מול העולם, בתנאים של שקל חזק”

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש טוען כי "על הממשלה להפעיל כלים ממוקדים שמטרתם לתמוך במדיניות בנק ישראל לריסון מגמת התחזקות השקל, כגון הגדלת גידור החוב החיצוני".

שרגא ברוש צילום: התאחדות התעשיינים

לאור התחזקות השקל מול הדולר והאירו והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות והנסיגה ביצוא התעשייתי, ולאור מיצוי כמעט מוחלט של כלי הריבית, קורא נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, לממשלת ישראל, “לגבש סל כלים פיסקאליים במטרה לאפשר למגזר העסקי להתחרות מול העולם בתנאים של שקל חזק”.

לדבריו, “על סל הכלים הפיסקאליים לכלול בין השאר- צעדים לעידוד המגזר העסקי ולעידוד היצוא, השקעות מקומיות בציוד ובחדשנות, הכשרות של עובדים מקצועיים, וכן כלים נוספים להעלאת פריון העבודה”.

בנוסף אומר ברוש, “על הממשלה להפעיל כלים ממוקדים שמטרתם לתמוך במדיניות בנק ישראל לריסון מגמת התחזקות השקל, כגון הגדלת גידור החוב החיצוני”.

כמו כן, ברוש קורא לבנק ישראל לשמור על ריבית נמוכה ולהמשיך ברכישת מט”ח, תוך הגברת הקצב על מנת להגיע לשער חליפין אטרקטיבי. הוא מוסיף כי על הבנק “לבדוק האם קיימת אפשרות לפעילות ספקולטיבית בשוק המט”ח, אשר גורמת להתחזקות השקל. במידה וכן, על בנק ישראל לשקול להנהיג מדיניות של רצועת ניוד לשער החליפין, במטרה למנוע פגיעה בפעילות המשק וביצוא”.

“חוזקו של השקל פוגע באופן דרמטי ביצוא הישראלי, הן בטווח הקצר בשל הירידה בתמורה השקלית ליצוא, והן בטווח הארוך בשל אובדן עסקאות עתידיות והעדר יכולת להציע מחירים אטרקטיביים בשווקים הבינלאומיים. הדבר כבר בא לידי ביטוי בנתוני היצוא התעשייתי בפועל, לפיהם בשנתיים האחרונות נסוג היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי מצטבר של כ-6%”, סיכם ברוש.