“לבטל את ההגמוניה של הבנקים על הבורסה”

יו"ר הרשות לניירות ערך טוען כי "יש להתייחס לבורסה כאיזור עדיפות לאומי ולתת הקלות מס למשקיעים ולחברות בבורסה"

ראש הרשות לניירות ערך הפרופסור שמואל האוזר צילום: דוברות האוצר

יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר אמר היום בוועידת שוק ההון של גלובס כי “השינוי המבני בבורסה מבטל את ההגמוניה של הבנקים בבורסה בת”א”.

“יש להתייחס לבורסה כאיזור עדיפות לאומי ולתת הקלות מס למשקיעים ולחברות בבורסה. הקלות המס, תעודדנה השקעות בבורסה בת”א, תתרומנה לצינון שוק הנדל”ן, והן צפויות להגדיל את תקבולי המס מרווחי הון בישראל”, הוסיף האוזר.

הוא סיפר כי בבורסה “שוקלים הרחבת תחולת חוק הרישום הכפול שיש לנו לגבי ארה”ב ובריטניה גם לגבי סינגפור, והונג-קונג וטורונטו, שתאפשר רישום אוטומטי של חברות מהבורסות הללו. כיום, החברות ברישום כפול זוכות לתוספת נזילות בישראל של כ-40% מסך המסחר בהן מחד, והן תורמות כמעט 50% למסחר בבורסה בת”א למרות שמספרן קטן (רק 12%), מאידך”.

הוא הגדיר את האופציות הבינאריות כ”יהלומי דמים” והוסיף, “אנחנו חייבים להרחיב את הסמכויות שלנו בחוק כדי לאפשר לנו למגר את המסחר באופציות בינאריות. הטענה הרווחת אצל עשרות מדינות בעולם היא שהרשויות בישראל עוצמות עין ואינן רוצות לטפל בסוגיה. אני מאמין שהחקיקה תקודם ממש בקרוב”.