לקראת החגים: יוקדם תשלום מס ההכנסה השלילי

שר האוצר ומנהל רשות המסים מודיעים על הקדמת התשלום של 'מענק עבודה' ■ כ-90 מיליון שקלים יועברו לזכאים

השר משה כחלון (צילום: עמית שאבי, פול)

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, משה אשר הודיעו היום (חמישי) כי התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת המס 2015, בסכום כולל של כ-90 מיליון שקלים יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים ביום רביעי ה-28 בספטמבר, כשבועיים וחצי לפני המועד הקבוע בחוק.

זאת כדי לאפשר לשכירים הזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת ראש השנה וחגי תשרי.

 למענק עבודה עבור שנת המס 2015 זכאים שכירים ועצמאים שבשנה זו מלאו להם 23 והיה להם לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 19 – וכן, שכירים ועצמאים ללא ילדים ובלבד שמלאו להם 55 בשנת 2015.

ההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2015 של העומדים בכל תנאי הזכאות צריכה להיות  גבוהה מ-2,050 שקלים ונמוכה מ-6,660 שקלים.

יצוין כי, בעקבות שינויי חקיקה שעברו במהלך השנה האחרונה, ובאופן חד פעמי, עצמאים הזכאים למענק עבודה בגין שנת המס 2015 יקבלו את מלוא המענק בפעימה אחת בינואר 2017.

החל משנת 2016 ישולם המענק לעצמאים במועדים זהים למועדים בהם הוא משולם לשכירים.

 בקשות לקבלת המענק ניתן להגיש באחת משתי אפשרויות: הראשונה, בקשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, אותה יכולים להגיש מי שהגישו בקשה למענק עבודה בשנתיים האחרונות.

השנייה – בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל. כלל,  הליך הגשת הבקשה הינו פשוט וידידותי, הוא אינו כרוך בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה. תשלום המענק, מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.