לראשונה: רשיונות מטעם המדינה לזירות מסחר FOREX

מתוך 21 בקשות שהוגשו, אושר לחמש חברות להפעיל זירות מסחר במט"ח – לראשונה תחת רגולציה של המדינה

מסחר בפורקס (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

הרשות לניירות ערך העניקה היום (חמישי) לראשונה חמישה רישיונות ראשונים לזירות מסחר במטבעות חוץ – FOREX.

ברשות ביקשו להדגיש כי פעילות בזירת סוחר דורשת מיומנות רבה, ידע והבנת הסיכונים הכרוכים בפעילות זו ואינה מתאימה לכל אחד.

זירות הסוחר הן פלטפורמות מסחר אינטרנטיות, המאפשרות למשקיעים לפעול במכשירים פיננסיים שונים (בעיקר נגזרי מט”ח) מול מפעילי הזירות. הזירות מצטטות באופן רציף מחירים למכשירים הפיננסיים, שבהם מציעה הזירה לסחור. עיקר הפעילות בזירות מתבצעת על ידי משקיעים הפועלים בהיקפים כספיים נמוכים.

על פי הוראת המעבר הקבועה בתקנות ניירות ערך, חברה שהגישה בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר עד יום כניסת החוק לתוקף, היתה רשאית להמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר לאחר תאריך זה כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון.

עד יום כניסת החוק לתוקף, הוגשו לרשות 21 בקשות לקבלת רישיון. מאז יום כניסת החוק לתוקף החליטה הרשות על דחיה של 7 בקשות רישיון ו-6 חברות משכו את בקשתן.

במהלך חודש ספטמבר החליטה הרשות על הענקת רישיונות ראשונים ל-5 חברות, וכן קבעה כי רישיון זה יכלול תנאים בנוגע לסוגי המכשירים הפיננסים בהם ניתן לסחור בזירות.

ביחס לשלוש חברות נוספות – טרם ניתנה החלטה בנוגע לבקשותיהן, והוראת המעבר ממשיכה לחול עליהן.

 החלטת הרשות תיכנס לתוקף מיום 31 באוקטובר 2016, וזאת לצורך מתן פרק זמן לחברות להתארגנות. יודגש כי פיקוח הרשות על החברות יחל רק ממועד זה.