מאגר לוויתן יספק גז לירדן

חברות השיווק של מאגר הגז לוייתן חתמו על הסכם לאספקת גז לחברת החשמל הלאומית של ירדן

אסדת גז צילום: יח"צ

חברת בת של השותפות בפרוייקט מאגר הגז לוויתן חתמו היום (שני) על הסכם לאספקת גז עם חברת החשמל של ירדן (NEPCO).

על-פי הסכם הייצוא, התחייבה חברת השיווק לספק ל-NEPCO גז טבעי למשך תקופה של כ-15 שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית או כאשר היקף האספקה כולל יהיה כ-BCM 45 (מיליארד מטר מעוקב).

האספקה על-פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם תחילת האספקה ממאגר לוויתן והשלמת מערכות ההולכה הנדרשות להולכת גז טבעי ל-NEPCO בישראל ובירדן.

בהסכם הייצוא נקבע כי הגז הטבעי יסופק ל-NEPCO ביציאה ממערכת ההולכה הישראלית בגבול בין ישראל לירדן. NEPCO התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) בעבור כמות שנתית מינימלית של גז, בהיקף ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם הייצוא.

מחיר הגז שנקבע בהסכם הייצוא מבוסס על מחיר המוצמד למחירי חבית נפט מסוג ברנט (Brent) וכולל “מחיר רצפה” ודמי הולכה. שותפי לוויתן מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי ל-NEPCO עשוי להסתכם בכ- 10 מיליארד דולר ארה”ב וזאת בהנחה ש-NEPCO תצרוך את הכמות החוזית הכוללת, ועל בסיס הערכת השותפות לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת ההסכם.

הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח לוויתן על ידי שותפי לוויתן, קבלת אישורים רגולטוריים וממשלתיים בישראל ובירדן, חתימה על הסכם הולכה בין חברת השיווק לבין נתג”ז וכן חתימה על הסכם הולכה בין NEPCO לבין חברת ההולכה הירדנית (FAJR).

חברת השיווק תרכוש את הגז הטבעי משותפי לוויתן לצורך מכירתו ל-NEPCO במסגרת הסכם הייצוא, באותם תנאים (back to back). את השותפים בלוויתן ייצגו בעסקה עורכי הדין דן הכהן ואדי אשכנזי, ממשרד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר, אמר בעקבות המהלך כי “חתימת הסכם היצוא מלווייתן לחברת החשמל הירדנית מהווה יום היסטורי וממצבת את מאגר לוויתן כעוגן משמעותי במפת האנרגיה האיזורית. אספקת גז טבעי לירדן תאפשר לשכנינו בירדן, בדומה לאזרחים בישראל, ליהנות מאנרגיה יעילה, נקייה וזולה אשר תתרום לשגשוג הכלכלה בישראל ובירדן ותסייע בהידוק היחסים ושיתוף הפעולה. שותפי לווייתן ימשיכו לקדם במרץ הסכמי אספקה נוספים לרבות למצריים, טורקיה והרשות הפלסטינית”.