מבקר המדינה: דו”ח על בעיות הפנסיה

בדו"ח מיוחד מותח יוסף שפירא ביקורת על גובה הפנסיות הצבאיות, על דמי הניהול לאזרחים ועל הבעיות בדחיית הפרישה לנשים.

מבקר המדינה יוסף שפירא צילום: לע"מ

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום (רביעי) דו”ח שחיבר תחת הכותרת “הסדרי הפנסיה במדינה”.

המסמך עוסק בביקורת על ענף הפנסיה – כולל הפנסיות הצבאיות, גובה דמי הניהול ויכולתו של הביטוח הלאומי לשלם בעתיד את קצבאות הזקנה.

הדו”ח מצביע על ליקויים רבים בדרך החישוב וההצגה של החבות של הממשלה לפנסיה תקציבית על ידי אגף החשב הכללי. החבות מוערכת בחסר, מחושבת באופן מוטה ומוצגת באופן שעלול להטעות בנוגע ליכולת לממן אותה ובהשפעת הנטל שלה על תקציב המדינה.

עוד מציג הדו”ח את הליקויים בטיפול בפער הגדול ובחוסר השוויון הקיים בין הזכאים לפנסיה התקציבית לבין הזכאים לפנסיה צוברת.

פנסיות מוגזמות בצה”ל

במערכת הצבאית מעלה המסמך כי הרמטכ”לים הגדילו לאורך השנים את קצבת הפורשים באופן גורף ובשיעורים גבוהים שהשפעתם המצטברת בתקציב המדינה נאמדת במאות מיליוני שקלים בשנה.

במשרד המבקר אומרים כי צה”ל הערים קשיים על משרד האוצר בקבלת מסמך המדיניות המדויק של הרמטכ”ל בנושא הגמלאות והעביר רק נתונים חלקיים.

“לאור משקלו של תקציב הביטחון בכלל תקציב המדינה, יש חשיבות יתרה בהגברת השקיפות, הפיקוח והבקרה החיצוניים על תקציב זה”, אומרים במשרד המבקר.

שערוריית דמי הניהול

המסמך מעלה עוד כי לאזרח החוסך לפנסיה קשה לקבל ייעוץ אובייקטיבי שאינו מוטה בבואו לבחור את המסלול הנכון עבורו, ואם הוא אינו מאוגד במקום עבודה גדול, לא מן הנמנע שישלם דמי ניהול מקסימליים, שיקטינו את קצבתו בשיעור ניכר.

“נמצא כי דווקא האזרחים החלשים בחברה, שממילא משכורתם דלה, קצבתם נפגעת בגלל היעדר ייעוץ ותשלום דמי ניהול גבוהים. עוד נמצא כי גם פנסיונרים משלמים דמי ניהול מקסימליים, דבר הפוגע בקצבתם”, מבהיר המבקר.

סוגיה נוספת שבה עוסק הדוח היא ההיערכות הבלתי מספקת של המדינה להשפעות הכלכליות הנגזרות מהעלייה בתוחלת החיים.

“לעלייה בתוחלת החיים השפעה הן על האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, המשלם את קצבאות הביטוח הלאומי לזקנה וסיעוד, והן על הפנסיה מעבודה, ולכן נדרשים כל הנוגעים בדבר להיערך לעלייה זו”, קובע המבקר שפירא.

ומה יהיה בפנסיה?

לדברי המבקר, הממשלה לא נערכה כראוי להזדקנות האוכלוסיה ולצורך בהעלאת גיל הפרישה.

“לאי-העלאת גיל הפרישה לנשים צפויות להיות השפעות שליליות מהותיות על המשק ועל הנשים המבוגרות הפורשות לפנסיה. ראוי כי הממשלה ושר האוצר יקבלו החלטות בנושא זה בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לנשים, למעסיקים ולממשלה להתאים את עצמם לשינוי ולהיערך בין היתר לשילובה של האוכלוסייה המבוגרת בשוק העבודה”, אומר המבקר.

במשרדו של המבקר מציינים כי המסמך מתפרסם באופן מכוון כאשר הדיונים על תקציב המדינה נמצאים בעיצומם.

“זאת על פי מדיניותו של מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא להגביר את אפקטיביות של דוחות משרד מבקר המדינה. בהתאם לכך בנושאים רבים המובאים בדוח בוצעה ביקורת בזמן אמת”, אמרו במשרדו של המבקר שפירא.