מבקר המדינה יבחן את הצהרות ההון של חברי הכנסת?

בעקבות חשדות למקרים בהם נבחרי ציבור פעלו באופן ישיר כדי לקדם אינטרס פרטי כלכלי, הצעת חוק חדשה שיזם לובי 99 תאפשר למבקר המדינה לבחון את הצהרות ההון שמגישים חברי הכנסת ולאתר ניגוד עניינים וחשש לעבירות פליליות.

מבקר המדינה יוסף שפירא צילום: לע"מ

הצהרות ההון שמגישים כיום חברי הכנסת, נשמרות חתומות בוועדת האתיקה, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת. מדובר במנגנון שאיננו מאפשר פיקוח אפקטיבי הנוגע לתוכן ההצהרות ולניגודי העניינים הנובעים מהן.

הצגת חוק חדשה שהוגשה בשיתוף חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה קוראת לשנות את המצב הזה ולאפשר למבקר המדינה לבחון את הצהרות ההון הללו.

עו”ד לינור דויטש  מ’לובי 99′ אומרת כי “המצב הנוכחי בו איש אינו בודק את הצהרות ההון שמגישים הח”כים, או שאפילו שהמעטפה לא הוגשה ריקה הינו מצב אבסורדי ולא הגיוני”.

“הרחבת הסמכות של גורם מקצועי מוסמך ומנוסה כמו מבקר המדינה, שכבר בודק את הצהרות השרים זה שנים רבות כדי שתחול גם על הח”כים הינה הצעה מידתית, שתגביר את השקיפות וההרתעה כלפי הח”כים מחד, ולא תחשוף באופן מוגזם את רכושם של אנשי ציבור מאידך. העברת הצעת החוק תסייע הן להגברת אמון הציבור בכנסת, שכן הח”כים יראו לבוחריהם שאינם חוששים מעין חיצונית בוחנת, וכן תסייע לח”כים עצמם להיעזר בייעוץ מקצועי ולאתר בטרם עת ניגודי עניינים פוטנציאלים”, היא מוסיפה.

ח”כ שרן השכל (הליכוד) אומרת כי “אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. מראשית כהונתי בכנסת אני פועלת על פי עקרון השקיפות. אני מאמינה כי ערך זה מחזק את האמון בין הציבור למנהיגיו ויוצר מציאות בה הציבור לוקח חלק פעיל בחיים הפוליטיים”.

לטענת יוזמיה, הצעת החוק החדשה תאפשר מניעת מקרי מרמה והפרת אמונים וכן תשמש בסיס למיפוי נושאים פרטניים בהם מצויים חברי הכנסת בניגוד עיניינים, שראוי כי חברי הכנסת יימנעו מלעסוק בהם.

החוק מציע להסמיך את מבקר המדינה לעיין בהצהרות ההון, ולאפשר לו להתריע על חשש לניגוד עניינים בפני ועדת האתיקה של הכנסת, או, במקרה של חשש לעבירה פלילית, בפני היועץ המשפטי לממשלה שיחליט אם יש מקום לפתיחה בחקירה.

לובי 99 הוא לובי שלקח לו למשימה להיות המקף שמחבר בין ההמון לשלטון. מיזם זה – הראשון מסוגו בעולם, מקדם את האינטרסים של הציבור הרחב, ורשם הישגים רבים בזמן קצר – בהם סיוע להעברת מסקנות שישינסקי 2, הרחבה לחוק הלוביסטים, הגשת הצעת חוק להארכת תקופת הצינון של המפקח על הבנקים ועוד.