מגבלות על פרסום רואי החשבון

מועצת רואי החשבון מזכירה כי רואה חשבון רשאי לפרסם מידע עובדתי אשר לא יכלול דברי שבח והערכה במישרין או בעקיפין

ניהול חשבונות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

מועצת רואי החשבון דנה בישיבתה האחרונה בנושא דירוג משרדי רואי החשבון, בעקבות פניות שהתקבלו במועצה ולפיהן משרדי רואי חשבון המדורגים ע”י חברות דירוג, מפרסמים במסגרת זו תכנים שונים הנוגעים לפעילותם.

בדיון שהתקיים בנושא, החליטה המועצה להבהיר לציבור רואי החשבון כי על תכנים אלו לעמוד בכללי הפרסום המותר בהתאם לתקנה 2 לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ”ה-1965, וכי בכוונתה לאכוף את הנושא ולנקוט הליכים משמעתיים נגד מפרי התקנה.

בתקנה זו נקבע, בין היתר, כי רואה חשבון רשאי לפרסם מידע עובדתי אשר לא יכלול דברי שבח והערכה במישרין או בעקיפין. בנוסף קובעת התקנה כי לא יכללו בפרסום שמות לקוחות בעבר או בהווה והישגים בתיקים, שכר טרחה, תפקיד ציבורי וכל מצג שווא ועובדות מטעות.

כמו כן, רואה חשבון אינו רשאי לפרסם פרסומת בדרך של פרסום ברשות הרבים, למעט בעיתונים או בדוור ישיר, וכן אינו רשאי לפרסם כאמור באמצעי תקשורת אלקטרוניים, למעט באתר האינטרנט של רואה החשבון.

יו”ר מועצת רואי החשבון ומנכ”לית משרד המשפטים עו”ד אמי פלמור אומקת כי “מועצת רואי החשבון מקפידה לקיים דיונים עקרוניים כדי להתאים את כללי ההתנהגות ואת פרשנותם לשינויים במשק בכלל, ולתמורות בתחום הפרסום והתקשורת בפרט. פרסום ההבהרה נועד כדי לעדכן מראש את רואי החשבון ולהבהיר את עמדת המועצה טרם נקיטת הליכים, ואני מאמינה שתהיה לכך השפעה חיובית שתוכל למנוע הליכי דין משמעתי בעתיד”.