מגדילים את היצע הדירות הקטנות

הכנסת אישרה באופן סופי חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים קטנות בשיעור של 10% ממספר דירות במגרש נתון

בנייה (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הערב (שני) את התיקון להצעת חוק התכנון והבנייה שהציעו חברי הכנסת אלי כהן ודוד ביטן.

על פי ההצעה תוטל חובה על ועדה מקומית לתת הקלה לתוספת דירות למגורים בשיעור של 10% מהמספר המרבי של דירות מגורים המותר לבנייה על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, אף אם נקבע כי סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיה סטייה ניכרת, בהתקיים התנאים והסייגים המפורטים בהצעה.

חובת מתן ההקלה, לא תחול על ועדה מקומית במחוז הצפון או הדרום או בתחום רשות מקומית – ששר האוצר קבע לגביה כי אין צורך או הצדקה לחייב מתן ההטבה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי “אישור ההקלה לתוספת דירות למגורים היא בהתאם להחלטת הרשות המקומית. ישנן רשויות שאינן מאשרות באופן גורף תוספת לדירות מגורים על אף שניתן לעשות כן מבחינת כל ההיבטים התכנוניים”.

ראוי לציין כי לאורך השנים ניכרת ירידה משמעותית בהיקף של בניית דירות קטנות ובעיקר דירות 3 חדרים המיועדות לזוגות צעירים ולאוכלוסיית הקשישים.

חלקן של הדירות 3 חדרים ומטה ירד מרמה של 19% לרמה של כ-10 אחוזיםדוד ביטן.

“החוק החדש אמור לסייע בהגדלת היצע יחידות הדיור בכלל וכן לאותם זוגות צעירים וקשישים בפרט וכן הדירה תהיה זולה יותר כיוון ששטח הדירה קטן יותר. החיסכון בבניית דירות קטנות לאותה אוכלוסייה יתבטא לא רק במחיר הדירה אלא גם בעלויות הארנונה וועד הבית שתהיינה נמוכות יותר”, כתבו מציעי החוק.

ח”כ אלי כהן סיכם ואמר כי “זוגות צעירים וקשישים מעל גיל 65% עולים כסף לרשות. לכן 92% מהדירות שנבנות הם מעל שלושה חדרים. במהלך אותה תקופה כמות הזוגות הצעירים עלתה ב70%, כמות האנשים מעל גיל 65 עלתה גם כן. יש מקרים שבהם שיקול הדעת והחופש מוביל לכך שכל רשות מקומית מתייחס רק למה שקורה בעיר שלו ולא טובת המדינה”.