מהיום: הוזלה בביטוח חובה

ההוזלות העיקריות הן לנהגים צעירים, נשים וכלי רכב בעלי מערכות בטיחות מצילות חיים. בנוסף, החל מינואר 2017 תחל השבת הכספים העודפים מקרנית לכלל הציבור המבוטחים בביטוח חובה, כולל כלי רכב פרטיים ואופנועים

המפקחת על הביטוח. דורית סלינגר צילום: דוברות הקריה האקדמית אונו

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הודיעה היום על כניסתם לתוקף בינואר 2017 של תעריפי ביטוח החובה החדשים עבור כלי רכב פרטיים.

המחירים המעודכנים הם תוצאה של צעדים שונים שיביאו להפחתה בדמי הביטוח של עד כ-40%.

ההוזלות העיקריות הן לנהגים צעירים, נשים וכלי רכב בעלי מערכות בטיחות מצילות חיים. בנוסף, החל מינואר 2017 תחל השבת הכספים העודפים מקרנית לכלל הציבור המבוטחים בביטוח חובה, כולל כלי רכב פרטיים ואופנועים.

ההשבה תתבצע על ידי הפחתת דמי ביטוח החובה ב-13%, לכלל כלי הרכב, ותביא להשבה של כ-1.3 מיליארד שקלים בשנתיים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ציינה כי “בינואר 2017 יכנס לתוקף השלב בשני במסגרת התוכנית להוזלת דמי ביטוח החובה והפחתת יוקר המחיה. צעדים אלו יביאו לחיסכון משמעותי עבור המבוטחים. רשות שוק ההון תמשיך לפעול להגברת התחרות והפחתת יוקר המחיה בתחומי הביטוח והחיסכון”.