מהפך במאבק בחשבוניות הפיקטיביות בתחום הזהב

משה אשר, מנהל רשות המסים: "היפוך האחריות להוצאת חשבונית מס, בעסקאות בין עוסקים בענף הזהב, יביא לצמצום ניכר בתופעת החשבוניות הפיקטיבית בענף"

המטרה: לצמצם חשבוניות פיקטיביות בתחום הזהב צילום: פיקסביי

פורסמו ברשומות תקנות שאושרו על ידי וועדת הכספים של הכנסת, על פי המלצת שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים לפיהן, האחריות להוצאת חשבונית בעסקאות בתחום הסחר בזהב עוברת מהמוכר לקונה, כחלק מתקנה 6ז’ בתקנות מע”מ.

הצורך בשינויי התקנות נבע מכך ששוק הזהב, בדומה לתופעה שהייתה בעבר בשוק פסולת המתכות, משמש תשתית יעילה למעשי עבריינות רבים בהיקפים גדולים בתחום החשבוניות הפיקטיביות, בכך שפעמים רבות העוסק רוכש את הטובין ממי שאינו עוסק, לכן העסקה אינה חייבת במע”מ ולא משולם בגינה מס תשומות.

במקרים אלה, כאשר העוסק מוכר את הטובין לעוסק אחר, הוא חייב בתשלום מס ערך מוסף, ונוצר לו תמריץ לנסות לנכות ממס העסקאות תשומות פיקטיביות.

בכדי למנוע ניכויים פיקטיביים כאמור, נקבע כי במכירת טובין כאמור לעוסק, הקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס. התיקון חל על זהב בצורתו הגולמית (גוש, אבקה, מטיל, מטבע וכד’) , על זהב מעובד חלקית, ומטבעות זהב סחירות ולא סחירות.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בחשיפה של עבירות המס המבוצעות באמצעות חשבוניות פיקטיביות בענף הזהב. רשות המסים פתחה מאות תיקי חקירה, חלקם בפעילות של צח”מים (צוותי חקירה משותפים), על מנת להיאבק בתופעה, אשר ההפסד שנגרם בעקבותיה לקופת המדינה נאמד בעשרות מיליוני שקלים. הפעילות בתחום מתמקדת, מעבר לעיסוק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, גם במלחמה בהברחות זהב משטחי הרשות הפלסטינית  וירדן.

משה אשר, מנהל רשות המסים, אומר כי “היפוך האחריות להוצאת חשבונית מס, בעסקאות בין עוסקים בענף הזהב, יביא לצמצום ניכר בתופעת החשבוניות הפיקטיבית בענף וישתלב בשורת מהלכים בהם נוקטת רשות המסים במסגרת המאבק הכולל שהיא מנהלת כנגד השימוש בחשבוניות פיקטיביות הגורע מיליארדי שקלים מקופת המדינה”.

התקנות שפורסמו ברשומות ייכנסו לתוקף בתחילת חודש מאי.