מודיעין מדווחת על תגלית נפט נוספת בקליפורניה

מודיעין מפרסמת את תוצאות מבחני ההפקה בקידוח Bordeaux בפרויקט Grapevine ■ במהלך מבחני ההפקה הופקו כ-3,400 חביות נפט

אסדת גז צילום: יח"צ

שותפות החיפושים מודיעין דיווחה היום על תוצאות מבחני ההפקה בקידוח Bordeaux בפרויקט Grapevine בקליפורניה. מודיעין, ביחד עם שותפיה, החלו בקידוח בחודש מארס, ולאחר שנמצאו סימני נפט משמעותיים הוחלט לבצע בקידוח מבחני הפקה. מבחני ההפקה נערכו בין התאריכים 19 למאי ועד ה-12 ליוני (ב-31 למאי נסגר הברז בראש הבאר ל-4 ימים), ובמהלכן הופקו 3,356 חביות נפט. מבחני ההפקה בוצעו בזרימה עצמאית ללא משאבה כאשר המפעיל מווסת את קצב ההפקה, וזה עמד בממוצע בתקופת המבחנים על כ-178 חביות ליום.

בחודשים הקרובים תפרסם השותפות דוח משאבים, שיוכן על-ידי מעריך חיצוני על בסיס תוצאות מבחני ההפקה, בו יוערכו, על בסיס הנתונים הקיימים בשלב זה, המשאבים הקיימים בפרוספקט זה. על-פי ממצאי דוח המשאבים שהוכן טרם התחלת הקידוח, האומדן הטוב ביותר להיקף רזרבות הנפט בפרוספקט זה נאמד בכ-13.6 מיליון חביות.

תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח הניחו את דעת השותפות בקידוח בדבר קיומה של תגלית נפט. על פי הערכות ראשוניות, כמות הנפט שהתגלתה עד כה בקידוח מצדיקה בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של הנפט בקידוח, וכן ביצוע ואמידה של כמויות הנפט בניתנות להפקה כלכלית.

כעת, השותפים בפרויקט בוחנים את אפשרויות הפיתוח של המאגר, וכן בוחנים ביצוע קידוחים נוספים בשטח הפרויקט.

חלקה של שותפות מודיעין בפרויקט Grapevine עומד על 23.5%. בימים אלה מושלמת הכנת הבאר בקידוח בפרוספקט Sauvignon שנקדח אשתקד להפקה קבועה, אשר תוריד באופן משמעותי את עלויות ההפקה בקידוח זה. חלקה של מודיעין בהכנסות מהקידוח הראשון בפרוספקט Sauvignon בפרויקט Grapevine נאמד ברבעון הראשון של 2018 בכ-340 אלף דולר.

בסוף אפריל דיווחה מודיעין כי קידוח Cassini, הראשון מבין שלושה קידוחים משותפים עם חברת Area Energy, הגיע לעומקו הסופי, וגם בקידוח זה נמצאו סימנים משמעותיים להימצאות גז ונפט. השותפים בקידוח ובכללן מודיעין נערכים לביצוע מבחני הפקה, שצפויים להתחיל בשבועות הקרובים. בדוח משאבים שהוכן ע”י מעריך חיצוני, הוערכו משאבי הנפט והגז בפרויקט Cassini בכ-24.2 מיליון חביות נפט. למודיעין החזקה של 35.625% מהזכויות בפרויקט Cassini.

במקביל, שותפה מודיעין בימים אלה בקידוח בפרוספקט Trinidad 7 שבפרויקט Mountain View. הקידוח, שהחל בתחילת חודש יוני, צפוי להימשך מספר שבועות (לא כולל מבחני הפקה), ולהגיע לעומק סופי של כ-4,176 מטר. מדוח המשאבים עולה כי האומדן הטוב ביותר למשאבי נפט וגז בקידוח נאמד בכ-5.4 מיליון חביות, המצויים בארבע שכבות מטרה, אשר כולן תיבחנה בקידוח זה. למודיעין החזקה של כ-26% בקידוח זה.