מוכרים לכם קרקע? מעתה השקיפות תגדל

על פי התקנות החדשות עוסק, המפרסם או משווק קרקע שאינה קרקע זמינה לבניה לצרכן, יגלה לצרכן באופן ברור ובולט בפרסומת או בפעולת השיווק, כי הקרקע אינה זמינה לבניה.

שר האוצר כחלון צילום: אמיל סלמן, פול

שר הכלכלה והאוצר, משה כחלון חתם על תקנות הגנת הצרכן – העוסקות בחובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה.

החתימה על התקנות החדשות נעשתה בעקבות התייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

על פי התקנות החדשות עוסק, המפרסם או משווק קרקע שאינה קרקע זמינה לבניה לצרכן, יגלה לצרכן באופן ברור ובולט בפרסומת או בפעולת השיווק, כי הקרקע אינה זמינה לבניה.

בנוסף, עוסק המשווק קרקע חקלאית תוך הבטחה כי תופשר בעתיד, חייב להציג שומה שנערכה על ידי שמאי מוסמך על פי תקן 22.

מטרת הצגת השומה היא להביא בפני הצרכן את כל המידע אשר יאפשר לו לקבל החלטה מושכלת כמו גם יכולת להעריך באופן מודע את סיכויי ההפשרה של הקרקע, המכשולים בדרך להפשרה, לוח הזמנים והעלויות הצפויות לו בדרך להפשרת הקרקע למגורים.

התקנות החדשות ייכנסו לתוקף בתום חודש מיום פרסומן.