“מוסר התשלומים בענף הבנייה – זרז מרכזי לקריסת חברות הביצוע”

התאחדות בוני הארץ טוענת כי חוק מוסר התשלומים עליו תדון בשבוע הבא ועדת הכלכלה יחמיר את המצב הקיים ויתרום לקריסתן של חברות נוספות

אשר גרין. מודאג מהחוק החדש צילום: כפיר סיון)

סיפורה העגום של חברת אורתם סהר מצטרף לרשימה של כ-20 חברות ביצוע בתחום הבנייה והתשתיות שקרסו בשנים האחרונות.

ניתוח של הסיבות לקריסת החברות שערך אגף התשתיות והבניה החוזית בהתאחדות בוני הארץ מעלה כי בכ-85% מהחברות שקרסו, עיכובים בתשלומים ממזמיני העבודות היוו סיבה מכרעת להיקלעות החברה לכשל פיננסי מהותי.

אמנם, מציינים בהתאחדות כי לקריסת החברות תורם לא פעם גם חוסר איזון בחלוקת הסיכונים ותמחור לקוי אך העיכוב בתשלומים חוזר ועולה כעילה מרכזית לקריסת החברות.

מעיון בבקשות להקפאת הליכים שהגישו החברות עולה כי רובן נקלעו לבעיות בתזרים המזומנים בגלל עיכוב בתשלומים מצד מזמינים ממשלתיים או עירוניים כאשר התופעה בולטת יותר בקרב חברות הביצוע המשמשות כקבלניות חוזיות ועובדות בעיקר מול גורמים ציבוריים.

אשר גרין סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ויו”ר אגף בניה חוזית מציין כי קבלן ביצוע שעובד עבור מזמין ממשלתי או פרטי הופך בעל כורחו לגורם מממן.

“את התשלום לעובדים הוא משלם חודש בחודשו וכך גם את התשלומים למע” , מיסים ומיסי עירייה, אך את התמורה עבור עבודתו הוא מקבל חודשים רבים לאחר ביצוע העבודה. אם במהלך הפרויקט נוצרת גם מחלוקת מקצועית, באין מנגנונים קבועים בחוזים לפתרון סכסוכים, הקבלן המבצע יראה את כספו רק אחרי הליכים ממושכים בבתי המשפט. חוק מוסר התשלומים אמור היה לתת פתרון חלקי לנושא ולקבוע מועדים קבועים בחוק בהם הגופים הממשלתיים והציבוריים יחוייבו לשלם לספקיהם, אולם קבלני הביצוע הוחרגו מהחוק ובעוד כל הספקים במשק יקבלו את כספם תוך 30 יום, קבלני הביצוע יאלצו להמתין 85 יום מיום קבלת החשבון ובמקרה של רשויות מקומיות ימתינו 90 יום מקבלת החשבון -זאת במקרה שהרשויות אכן יפעלו על פי החוק”.

בנוסף לדבריו, “אם המקור התקציבי הוא חיצוני – הרי שלפי החוק הרשות המקומית רשאית לדחות את מועד התשלום עד 10 ימי עסקים ממועד קבלת המימון החיצוני לעסקה”.

“הציבור ישלם את המחיר”

“חוק מוסר התשלומים בא לברך ויצא מקלל. הוא מרע את המצב הקיים שכן כיום הממשלה בחוזה האחיד שלה קובעת תשלום תוך 38 ימים”, מוסיף צביקה חודרלנד סגן נשיא ויו”ר אגף תשתיות בהתאחדות.

“אנחנו דורשים שחוק מוסר התשלומים לא יפלה בין הספקים השונים, יקבע מועדים מקוצרים לתשלום לקבלנים למרבית הסכום המוסכם ויקבע סנקציות למזמינים שלא ישלמו בזמן, סנקציות שיהפכו את העיכוב בתשלום ללא כדאי עבור מזמין העבודה”, הוא אומר.

“מוסר התשלומים של המדינה והגופים הציבוריים הוא שקובע את התרבות העסקית בישראל, אם רשות מקומית מעכבת תשלומים לקבלן גדול בחצי שנה, הוא מעכב את התשלום בעל כורחו לקבלני המשנה שלו ולספקים וכך נוצר מעגל שוטה שמשפיע על כל המשק ומהווה זרז לקריסת חברות הנקלעות לבעיות תזרים”, מסביר חודרלנד.

לדבריו, “את המחיר של קריסת החברות משלם בסופו של יום הציבור. כאשר קבלן תשתיות נקלע לקשיים מתעכבים פרוייקטים תחבורתיים חשובים כמו הרכבת לירושלים וכביש 1, והציבור מבלה את זמנו בפקקים מיותרים – וכאשר קבלן בתחום הבניה למגורים קורס המשמעות היא עיכוב באכלוס הפרויקטים”.