מחדשים את תחום תעודות הסל

משרד האוצר ורשות ניירות ערך פרסמו תזכיר חוק להסדרת תחום תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות

ראש הרשות לניירות ערך הפרופסור שמואל האוזר צילום: דוברות האוצר

משרד האוצר פירסם להערות הציבור תזכיר חוק שהוכן על ידי רשות ניירות ערך לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות. צעד זה נועד להסדיר את תחום תעודות הסל, תוך מתן אפשרות להנפקת קרן נסחרת וייחודית: קרן סל.

החל משנת 2000 מונפקים בשוק ההון הישראלי תעודות סל, שהן מוצר השקעה פסיבי שנועד לעקוב אחרי נכסי ייחוס שונים, כגון מדדים וסחורות.

תעודות הסל מהוות תעודות התחייבות, ומעניקות למחזיק בהן זכות לקבל תשואת נכס הייחוס בהתאם לנוסחת פדיון.

כתעודות התחייבות, תעודות הסל פועלות תחת הוראות חוק ניירות ערך ואינן מוסדרות תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, אשר חל על כלל קרנות הנאמנות לסוגיהן.

התחייבות המנפיק בתעודת סל להענקת התשואה כאמור יוצרת סיכון אשראי כלפי מחזיקי התעודות, וכן סיכון יציבותי כלפי כלל שוק ההון והמשקיעים.

בנוסף, קיימים הבדלים משמעותיים בין ההסדרה החלה על ענף תעודות הסל, לעומת ההסדרה החלה על קרנות הנאמנות, על אף כי מדובר במוצרים דומים, דבר היוצר פער (ארביטראז’) רגולטורי בין ענפים אלו.

נוכח זאת, יזמו רשות ניירות ערך ומשרד האוצר תיקון לחוק השקעות משותפות אשר במרכזו הפיכת תעודות הסל הקיימות כיום לקרנות נאמנות רגילות, המפוקחות ומוסדרות על ידי רשות ניירות ערך, תוך מתן אפשרות להנפקת מוצר חדש וייחודי, שיכונה קרן סל.

קרן הסל הינה קרן נאמנות מחקה ונסחרת, הדומה במאפייניה למוצרי השקעה דומים הנפוצים בעולם (ETF), אך זאת ללא הסיכונים הקיימים כיום בענף תעודות הסל.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי “המהלך מהווה צעד חשוב לשיפור היציבות ולשכלול אפיקי ההשקעה בשוק ההון. התיקון נועד להסדיר ענף שבו מושקעים עשרות מיליארדי ש”ח מכספי ציבור המשקיעים”.

יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר, הוסיף כי “מדובר בתיקון חשוב שמטרתו הסרת הסיכון היציבותי הקיים בתחום תעודות הסל, תוך הקמת מוצר השקעה חדש של קרן סל, בדומה למוצרים המשווקים שהצליחו מאד בשווקים המפותחים בכל העולם”.