מט”ח: השקל נחלש מול הדולר והאירו בחודש אוקטובר

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.4% ומול האירו בשיעור של 0.2%, כך עולה מנתונים שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%.

חשוב לציין כי בעקבות חגי תשרי, בחודש אוקטובר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לספטמבר.

בעולם, התחזק הדולר באוקטובר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-2.2% מול האירו, ב-4% מול הין היפני, ב-2.2% מול הפרנק השוויצרי ובכ-6.6% מול הפאונד הבריטי.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-0.2 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אוקטובר על 4.2%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר “מעבר לדלפק”  ירדה החודש בכ-0.4 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוקטובר על 7.2%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט”ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.7% ו-9.6% בהתאמה

ירידה בנפח המסחר

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-107 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-150 מיליארדים בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-4% ועמד על 7.1 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-24 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוקטובר בכ-6% בהשוואה לחודש ספטמבר.

נפח המסחר באופציות למט”ח “מעבר לדלפק” (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני”ע) הסתכם בחודש אוקטובר ב-3.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש אוקטובר עלה בהשוואה לספטמבר ועמד על כ-220 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוקטובר בכ-80 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-114 מיליארדים בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-2% מחודש שעבר ועמד על 5.3 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל ירד ועמד בסוף חודש אוקטובר על כ-31%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ.