מי ידאג לזכויות הקשישים החשופים לניצול כלכלי?

ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצעת חוק של ח"כ איציק שמולי לאפשר לפקידי בנק לדווח על מקרים של ניצול כלכלי של קשישים וחסרי ישע ■ בשנת 2012 דווח על 1,124 מקרים ואחד מכל 15 קשישים נפל קרבן להתעללות כזו

סוף לניצול חשבונות הבנק של החלשים? ח"כ איציק שמולי צילום: יח"צ

ועדת השרים לחקיקה תדון היום (ראשון) בהצעת החוק של ח”כ איציק שמולי (המחנה הציוני) הדורשת לאפשר לפקידי הבנקים לדווח לעובדים הסוציאליים ולמשטרה כאשר קיים יסוד סביר להניח כי הלקוחות הקשישים ואלו הנמנים על אוכלוסיות מוחלשות מחמת גילם, מחלתם או מוגבלותם הפיזית או הנפשית, חשופים לניצול כלכלי, כל זאת על סמך ניסיונם המקצועי.

הצעת החוק מבקשת לאפשר אף לעובדים הסוציאליים לפנות ביוזמתם לפקידי הבנקים במקרה ועולה חשד שקשישים או חסרי ישע הנמצאים תחת אחריותם, נמצאים באותה סיטואציה – חשופים לניצול כלכלי, סיטואציות בהן מופעל עליהם לחץ או בהינתן והם עשויים להיקלע למרמה, גנבה, סחיטה או זיוף.

 כיום, חלה על עובד תאגיד בנקאי חובת סודיות למקבל השירות, על פי פקודת הבנקאות. למרות חשיבותה של צנעת הפרט וביטחון הציבור במוסדות הפיננסיים שחוק זה מבטיח, הוא גם מאפשר שימוש לרעה ברכושם וכספם של קשישים וחסרי ישע, לנוכח מצבם המבודד והיותם תלותיים בעזרת הזולת.

על פי נתוני מחלקת השירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשנת 2012 דווחו 1,124 מקרים של ניצול כלכלי של קשישים. ממחקרים שנעשו בישראל (בין היתר באוניברסיטת חיפה ובג’וינט ישראל), עולה כי ניצול כלכלי הוא מן הקטגוריות הנפוצות ביותר של התעללות באוכלוסיה זו (אחד מכל 15 קשישים דיווח כי נפל קורבן להתעללות כזו) והיא נעשית תוך הפעלת לחץ ישיר, ניצול תמימותו, תלותו או חוסר האונים של הקרבן.

חשוב להדגיש כי בניגוד למצופה, רובן הגדול של פעולות מרמה אלו מבוצעות דווקא על-ידי בני משפחתם של החלשים, עובדה המקשה על הקרבן להתמודד עם התופעה עוד יותר.

ולא מדובר רק בבעיה ישראל. בשנת 2009 נעשה שימוש כספי לרעה מסוג זה בכ-2.9 מיליארד דולר בארה”ב לבדה. נכון לשנת 2012, 14 מדינות בארה”ב כבר חוקקו חוקים שונים למניעת תופעה זו, החל מקביעת פרופיל ספציפי של המסייע בחוק, עבור בחובת דיווח לבני המשפחה וכלה בענישה מוגברת האוספת את כספי הענישה לקרן מיוחדת המסייעת לקשישים.

 ח”כ איציק שמולי אמר הבוקר כי “הניצול הכלכלי של הקשישים הפך למכת מדינה ואנחנו חייבים לעשות את הכל כדי להרחיב את ההגנה עליהם, תוך שמירה על עצמאותם. אם נוכל להיעזר בפקיד הבנק שמכיר את הקשיש ויוכל לדווח על חשש לסחיטה או ניצול לרעה של כספו – נוכל למגר את התופעה כליל. זהו צו השעה ואני מבקש את ועדת השרים להירתם ולסייע לנו בקידום המהלך”.