מע”מ 0 למכונית משפחתית יחידה’ – הפתרון ליוקר המחייה?

"תכנית מע"מ 0 למכונית משפחתית יחידה, זוהי הזדמנות פז המונחת לפתחו של שר האוצר להקל על הציבור ובמיוחד על אלה שזקוקים למכונית המשפחתית, ולהוכיח כי הוא אכן פועל להורדת יוקר המחייה בישראל", טוענים באיגוד לשכות המסחר.

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

“על אוצר המדינה ורשות המסים לבחון תכנית פשוטה וישימה של “מע”מ 0 למכונית משפחתית יחידה”, שבכוחה לסייע למשקי בית להתגבר על הקושי ברכישת ואחזקת רכב משפחתי, וזאת תוך אי פגיעה ברווחי אוצר המדינה ואולי אף הגדלת הכנסותיו.” כך אומר היום (ראשון) עו”ד דן כרמלי, המשנה למנכ”ל איגוד לשכות המסחר.

כרמלי ציין כי התכנית רלוונטית במיוחד בימים אלה כאשר שר האוצר, חה”כ משה כחלון, בוחן אפשרויות להפחתת מסים, וזאת עקב גידול בהכנסות המדינה ממסים ועודף גבייה שהצטבר בקופת האוצר.

“תכנית מע”מ 0 למכונית משפחתית יחידה, זוהי הזדמנות פז המונחת לפתחו של שר האוצר להקל על הציבור ובמיוחד על אלה שזקוקים למכונית המשפחתית, ולהוכיח כי הוא אכן פועל להורדת יוקר המחייה בישראל”, הוסיף כרמלי.

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר הוסיף, “משפחה ממוצעת בישראל אינה יכולה לתפקד ללא רכב משפחתי. הפחתת המיסוי על הרכב תהווה הקלה משמעותית בכלכלת המשפחה. “