מעתה: חברת “הוט” תחויב לספק שירותים גם ביישובי הפריפריה

- על פי החלטת השר צחי הנגבי, החל מ-2017 יוכלו 350,000 תושבים המתגוררים ביישובים חסרי תשתית ליהנות משידורי החברה באמצעות שידורים על גבי רשת האינטרנט.

תחוייב להגיע גם לפריפריה. הוט

השר צחי הנגבי, המחזיק אישר היום (ראשון) את המלצות הוועדה המייעצת בעניין פרישת תשתיות הוט ביישובי הפריפריה.

על פי ההמלצות, החל משנת 2017 יוכלו 350,000 תושבים ביישובי הפריפריה וביישובים שבהם לא קיימת תשתית של חברת הוט, ליהנות משידורי החברה.

לאור מספר שינויים משמעותיים שחלו בשוק התקשורת בשנים האחרונות, המליצה הוועדה המייעצת לעניין פרישת תשתיות הוט, כי חברת “הוט שידורים” תחל לספק שירותים ביישובים בהם לא פרושה תשתית “הוט שידורים”, על גבי תשתית פס רחב של חברה אחרת בתעריפים זהים ובאיכות דומה לשרותים שהיא מספקת היום.

בין השינויים שחלו בשוק, שינויים טכנולוגיים המאפשרים להוט לשדר שידורים על גבי האינטרנט וכן שינויים שחלו בשוק בעקבות רפורמת השוק הסיטונאי, שאפשרה לצרכן לבחור ספק אינטרנט באופן עצמאי ולא רק לקבל שירות באמצעות חברות בזק והוט.

כל אלה הובילו להמלצה כי לא יאוחר מסוף השנה האזרחית הנוכחית, תחל “הוט” לספק שירותים בדרכים חלופיות על גבי תשתית פס רחב.

במהלך השנה הקרובה תגובש מתכונת להשלמת הפריסה בין החברה למשרד – וככל שהחברה אכן תתקדם במתכונת הפרישה עליה המליצה הוועדה, ותתכונן למעבר לשידורים באמצעות סיבים אופטיים, תדון הוועדה בנובמבר 2017, באפשרות להרחיב את ההסדר האמור.