מעתה: מידע נגיש על עמותות בלחיצת כפתור

מאגר מידע חדש שעלה לאוויר ירכז לראשונה את כלל המידע הממוחשב אודות העמותות, לרבות מידע שיסונכרן מול מאגרי המידע של רשות התאגידים, רשות המסים, היחידה הממשלתית לחופש המידע והחשב הכללי במשרד האוצר

ערים חכמות. אילוסטרציה(צילום: פיקסביי)

משרד המשפטים, בשיתוף ג’וינט ישראל, משיק את אתרגיידסטאר החדש, שכולל מעכשיו מידע ממשלתי מגוון על פעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור, לרבות פרטים על תרומות, תמיכות ממשלתיות והתקשרויות עם גורמי ממשל.

בישראל רשומות כ-18 אלף עמותות וחברות לתועלת הציבור המדווחות מידי שנה לרשם העמותות.

מאגר המידע החדש שעולה לאוויר באתר גיידסטאר החדש, ירכז לראשונה את כלל המידע הממוחשב אודותיהן, לרבות מידע שיסונכרן מול מאגרי המידע של רשות התאגידים, רשות המסים, היחידה הממשלתית לחופש המידע והחשב הכללי במשרד האוצר.

אתר “גיידסטאר ישראל” עלה לאוויר לראשונה בשנת 2010, כמיזם משותף למשרד המשפטים, יד הנדיב (קרן רוטשילד) וג’וינט ישראל. בראשית דרכו אפשר האתר לכל מי שמבקש או מתבקש לתרום לעמותה מסוימת, להתנדב בה, או לתת לה שירות, לאתר מידע בסיסי אודותיה באופן מיידי וללא תשלום אגרה (מידע כגון קיומו של אישור ניהול תקין, דוחות מילוליים וכספיים, חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה וכד’).

בשנים האחרונות הובילה ועדת ההיגוי של המיזם, בראשות מנכ”לית משרד המשפטים, אמי פלמור, עבודת מטה שמטרתה “להמציא מחדש את מיזם גיידסטאר” ולהתאים אותו לצרכי המשתמשים מצד אחד ולתפיסות הממשלתיות המעודכנות בעניין הנגשת מידע לציבור מצד שני.

אתר גיידסטאר החדש שעלה היום לאוויר, הוא יישום ממשלתי מבוסס ענן, בו ניתן למצוא מנגנון חיפוש וסינון מתקדם, המאפשר הצלבת פרטי מידע ובחינת מגמות.

בנוסף למידע הבסיסי שנמשך מתיק העמותה, הפלטפורמה החדשה כוללת מידע פיננסי רב שעד כה לא רוכז בכתובת אחת, כמו מידע על תרומות (כולל תרומות מישות מדינית זרה), פירוט סכומי תמיכות ממשלתיות שקיבלה העמותה, פירוט התקשרויות בין העמותה לבין המדינה, היקף המחזור הכספי, קיומו של אישור זיכוי ממס לתרומות ועוד. האתר החדש מותאם כמובן לשימוש באמצעות מכשירים ניידים.

האתר החדש פותח במסגרת מיזם גיידסטאר ישראל, אותו מובילה רשות התאגידים במשרד המשפטים, בשיתוף ג’וינט ישראל. האתר בתצורתו הנוכחית מבוסס על ניתוח עדכני של צרכי המשתמשים. הפלטפורמה החדשנית שעליה מבוסס האתר מאפשרת העמדת מידע רחב לרשות הציבור ושימוש מושכל במידע לצורך מחקר וניתוח של פעילות המגזר השלישי בישראל.

יצוין בנוסף, כי פיתוח האתר בוצע על-ידי אגף מערכות מידע במשרד המשפטים, אשר קיבל לפני כשנה את האחריות הטכנולוגית על המיזם, לאחר שוועדת ההיגוי בראשות פלמור החליטה להעביר את ההיבטים הטכנולוגיים של הפרויקט, שבוצעו עד כה על ידי חברת חיצונית, לאחריות משרד המשפטים.