מרכז השלטון המקומי לממשלה: המדד החברתי-כלכלי פוגע ברשויות המקומיות

השבוע פנה יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, במכתב לשר האוצר והפנים במחאה על השלכות שיטת הדירוג של הלמ"ס שפורסם לאחרונה ■ ביבס טוען כי דווקא 73 הרשויות שדירוגם החברתי-כלכלי עלה, יפגעו מהפחתת התקצוב על ידי האוצר וקורא לשנות את השיטה

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס (צילום: חורחה נובימינסקי)

יו”ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, שלח מכתב לשר האוצר ולשר הפנים בו טען כי קיימת בעייתיות בשיטת המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

במכתב הודגש כי יש לשנות את הקריטריונים במד , אשר כיום לטענת ביבס, לא משקפים את היכולת הכלכלית של היישוב אלא את המעמד הסוציו-אקונומי של התושבים עצמם וגוררים תקצוב לא הוגן.

במכתב נכתב עוד כי “יש לפרוש את ההפחתות התקציביות לאורך זמן כך שלא ייפגעו בשירותים הניתנים לתושבים”.

המדד החברתי כלכלי שמתפרסם מדי כמה שנים, משמש תפקיד מרכזי ומכריע בקביעת מידת הזכאות של היישובים לקבלת תקציבים מהמדינה ומיתר הגופים המתקצבים את הרשויות המקומיות.

לטענת מרכז השלטון המקומי, בניגוד לדעה הרווחת, רובם המכריע של תקציבי המדינה מוקצים באופן דיפרנציאלי לרשויות, כלומר – רשויות מוחלשות יותר מקבלות תקציבים רבים יותר ולהיפך. כך שלמעשה, 73 הרשויות שעלו במדרג הסוציו-אקונומי חשופות לפגיעה דרמטית בתקציביהן.

חיים ביבס אמר כי קיים אבסורד בכל מנגנון הסיווג והתקצוב של הרשויות המקומיות. הדירוג החברתי כלכלי, כפי שנמדד היום, מהווה תמריץ שלילי עבור ראש הרשות, שהרי שיפור ברמת החיים של תושביו גורר ענישה והפחתת תקציבים מה שמביא לעיתים את ראשי הרשויות לרצות לרדת בדירוג במקום לשאוף לעלות ולחזק את עירם. המדד מוכיח עד כמה נחוץ לשנות את שיטת החישוב כדי שתמדוד את היכולת הכלכלית האמיתית של היישוב”.