משרד האוצר: ערביי ישראל מתקשים להשתלב בהייטק

שיעור העובדים בהייטק מקרב הגברים הערבים הוא נמוך במיוחד ועומד על 1.4%, לעומת שיעור של 17.4% מקרב סך כל העובדים בישראל

הייטק צילום אילוסטרציה: פיקסביי

מנתונים שפרסם היום (ראשון) משרד האוצר עולה כי שיעור העובדים בהייטק מקרב הגברים הערבים הוא נמוך במיוחד ועומד על 1.4%, לעומת שיעור של 17.4% מקרב סך כל העובדים בישראל.

על פי הנתונים, בעוד שקיים קשר חיובי חזק יחסית בין הציון הכמותי בפסיכומטרי והסיכוי להפוך ל”הייטקיסט” בקרב גברים יהודים, הקשר חלש בהרבה בקרב ערבים ונשים. כך, בקרב גברים יהודים עם ציון פסיכומטרי כמותי קרוב למקסימלי, הסיכוי להפוך ל- “הייטקיסט” עומד על כמעט 50%. לנשים יהודיות הנתון המקביל הוא כ-30%, לגברים ערבים 28%, ולנשים ערביות הנתון עומד על פחות מ-10%.

הפער בין נשים לגברים ובין ערבים ליהודים עשוי ללמד כי חלק מהפערים בהשתלבות בתעשייה נובעים גם מחסמים כמו סטראוטיפים, מחסור בדמויות חיקוי, מיעוט בקשרים וכדומה.

באוצר מציינים כי לתובנה זו משמעות רבה למדיניות, שכן במקביל למאמצים לשפר את המוכנות של כלל הצעירים הישראלים ללימודים האקדמיים, אם באמצעות שיפור מערכת החינוך ואם באמצעים אחרים; גם לכלי מדינות ספציפיים שימוקדו בהסרת חסמים להשתלבות של אותן קבוצות בתעשייה עשויה להיות תרומה להרחבת ההון האנושי הרלוונטי.

עוד עולה מנתוני משרד האוצר, כי עד לאחרונה רק מעטים מקרב המגזר הערבי בחרו ללמוד את מקצועות ההייטק.