משרד הבינוי והשיכון מפרסם ‘קול קורא’ להקמת מנהלות עירוניות

יישום ראשון לחוק הרשות הלאומית להתחדשות עירונית: המשרד יציע להעניק תקיציבי סיוע למנהלות שיעסקו בתוכניות התחדשות ברשויות המקומיות

בנייה (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)
משרד הבינוי והשיכון מציע, במסגרת קול קורא ראשון מסוגו, הענקת תקציבי סיוע במימון מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית לרשויות מקומיות, על מנת לתת מענה וסיוע לתושבים בנושאי התחדשות עירונית.
המימון ייעשה בשיטת מצ’ינג, ועשוי להגיע לכדי 1.5 -1 מיליון שקלים לרשות מקומית. לפי הערכת המשרד, יתוקצבו בין 7-12 מנהלות ברחבי הארץ.
במסגרת הקול קורא, על הרשות המקומית להפעיל מנהלת או יחידה עירונית אשר תעסוק, בין היתר, בהנגשת מידע בתחום ההתחדשות העירונית בישוב עבור תושבים, יזמים ובעלי מקצוע. כמו כן, תעמיד כלים לתושבים לצורך מימוש תהליכים אלה, ותפעל כ”זרוע ביצוע” של הרשות המקומית לקידום התחדשות עירונית ביישוב.

עוד במסגרת המנהלות העירוניות, ייבנו מאגרי בעלי מקצוע מומלצים בתחום שיסייעו לתושבים לבחור את המבצע והמסלול הנוחים להם, כמו כן, יועסקו יועצים לשם ליווי התושבים במהלך הפרוייקט, יופצו חומרי הדרכה לציבור ועוד.

על רקע עלייה משמעותית בהיקפי המימוש של פרוייקטים של יוזמות להתחדשות עירונית בשנתיים האחרונות, ישנה חשיבות הולכת וגוברת בהקמת מנהלות שיעמדו לרשות התושבים.

כיום, במעט מאוד רשויות קיימות מנהלות שמטפלות בנושא, זאת על אף פעילות רבה בתחום ושיח קיים בין תושבים ליזמים. הקמת המנהלות העירוניות תסייע לתושבים המעוניינים להשתתף במיזמים של התחדשות עירונית לקבל את כלל המידע החיוני לצורך כך.

המנהלת אמורה להוות כתובת אחת ברורה ומסודרת לסיוע בתהליך, מידע לגבי מדיניות עירונית בנוגע לכל אחד מאיזורי המגורים, משמעויות התהליך, ליווי בהליכי אישורים מהרשות המקומית, תנאי התקשרות עם היזם ועוד.