נגידת בנק ישראל מתנגדת להפחתת מיסים

הנגידה פלוג אמרה בישיבת הממשלה: "ברור שהפחתת מיסים בעת הזו, שתגרע מהיקף המיסים בשנים הבאות אינה עקבית עם עמידה ביעדים הפיסקליים בשנים הבאות"

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג. צילום: חיים צח / לע"מ
נגידת בנק ישראל ד”ר קרנית פלוג, השתתפה הבוקר (ראשון) בישיבת הממשלה והביעה את עמדתה בנושא תכנית התקציב לשנים 2021-2019 ועמידה במגבלות הפיסקליות לשנת 2018.
הנגידה אמרה כי ניתוח תמונת המצב לתקציב 2018 חשוב, ומצביע על כך שהגרעון יהיה קרוב לתקרה שנקבעה, רמה שהיא מעל לרמה המייצבת את יחס החוב בתוצר.
היא חזרה על עמדת בנק ישראל בעת ההחלטה על התקציב הדו שנתי לשנים 2018-2017, תמונת המצב מצביעה על החשיבות שבהשארת רזרבה בהיקף משמעותי כאשר מכינים תקציב הרבה זמן מראש, וישנם צרכים ותכניות שלא נחזו או תוכננו בעת הכנת התקציב.

פלוג טענה כי כבר כעת ברור שהתחייבויות הממשלה לשנת 2018 יעשו שימוש במלוא הרזרבה שנשמרה.

היא הוסיפה כי תמונת המצב מראה גם שעל פי התחזית המעודכנת של ההכנסות, צפוי הגירעון ב-2018 להיות בקרבת התקרה שנקבעה בחוק בהנחה של ביצוע מלא של ההוצאות. צריך לקחת בחשבון את הצורך בהשארת רזרבה בהיקף משמעותי במידה ויוחלט לגבש תקציב ל-2019, כבר בתקופה הקרובה.

לדברי פלוג, התמונה העולה מהניתוח שהציג אגף התקציבים, היא שכבר היום, בהינתן התחייבויותיה של הממשלה והתחזיות העדכניות של ההכנסות, יידרשו התאמות הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות כדי לעמוד במגבלות הפיסקליות שנקבעו בחוק לשנים הבאות. סדר הגודל של הצעדים הנדרשים הוא כ-10 מיליארד שקלים ב-2019, וזאת כדי לעמוד ביעד הגירעון של 2.5 אחוזי תוצר – שיעור גירעון העקבי בקירוב עם ייצוב המשקל של החוב הציבורי בתוצר.

התאמות אלו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו, אם התכניות שהופעלו במסגרת נטו משפחה יוארכו גם לשנים הבאות, את ההגדלה של קצבאות הנכים, וירידה בתקבולי המיסים בגין דיבידנדים, בשל הקדמתם ל-2017.

“בהינתן תמונת התקציב”, אמרה פלוג”, “ברור שהפחתת מיסים בעת הזו, שתגרע מהיקף המיסים בשנים הבאות אינה עקבית עם עמידה ביעדים הפיסקליים בשנים הבאות. זאת ועוד, כבר היום, הגירעון מנוכה המחזור גבוה בהשוואה למדינות ה-OECD, והוא צפוי להיות גבוה יותר ב-2018. המשמעות היא, שבמידה ויופחתו המיסים יהיה צריך, בהסתברות גבוהה, להעלותם כבר ב-2019. תנודתיות כזו בשיעורי המס אינה רצויה מבחינת המגזר העסקי, ואינה יכולה לסייע בהשגת יעדים ארוכי טווח שהפחתת מיסים יכולה להשיג”.