יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. (צילום: דניאל בר און, דוברות ההסתדרות)
ההסתדרות, הנהלת בנק ישראל, נציגות עובדי הבנק ונציגי הממונה על השכר באוצר חתמו היום (רביעי) על הסכם קיבוצי חדש. זאת, לאחר משא ומתן ממושך שנערך בהובלת יו”ר הסתדרות המעו”ף ארנון בר-דוד וראש חטיבת הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות המעו”ף עו”דמנחם מליק.
ההסכם הינו לתקופה של עשר שנים, והוא יחול על כל 850 עובדי הבנק, שהינם חלק מכ-800 אלף עובדים ועובדות במשק המאוגדים בהסתדרות. הבשורה המרכזית בהסכם היא צמצום משמעותי של פערי השכר בין עובדי “דור א'” לעובדי “דור ב'” בבנק. כך למשל קובע ההסכם כי יינתנו תוספות שכר אחוזיות דיפרנציאליות לכלל עובדי הבנק, שיהיו גבוהות יותר לעובדי “דור ב'”.
הסכמה נוספת בהסכם, עליה עמדו ההסתדרות וועד העובדים, היא שמספר עובדות ותיקות במזנון הבנק, שהועסקו עד עתה על ידי חברה חיצונית, ייקלטו כעובדות הבנק לכל דבר.
בנוסף לכך, ההסכם מסדיר וקובע כי כל הסכמי המסגרת למגזר הציבורי שייחתמו בתקופה של עשר השנים הבאות, יחולו באופן אוטומטי גם על עובדי בנק ישראל.