נמשכה נסיגת היצוא התעשייתי

התאחדות התעשיינים: מתחילת השנה נסוג היצוא התעשייתי בשיעור מצטבר ריאלי של כ- 4%

פועל במפעל תעשייה. ירידה ביצוא צילום אילוסטרציה: פיקסביי

המשך נסיגה ביצוא התעשייתי: בחודשים אפריל-יולי 2016 נרשמה נסיגה של כ-1% ביצוא, לעומת הרבעון הראשון של השנה.

זאת בהמשך לירידה ריאלית של כ-2.9% בתחילת שנת 2016.

כך, מתחילת השנה נסוג היצוא התעשייתי בשיעור מצטבר ריאלי של כ- 4%.

הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה הנסקרת עמדה על כ-3.5 מיליארד דולרים – הנמוך  בכ-34 מיליון דולרים מממוצע החודשים ינואר – מרץ 2016.

ירידה זו ביצוא התעשייתי משקפת נסיגות ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה, כאשר עיקרה נגזר מקבוצות ענפי הטכנולוגיות העיליות.

ירידה חדה במיוחד ביצוא נרשמה בענף כלי התחבורה וההובלה (31%) וענף הרכיבים האלקטרוניים (23%), בהמשך לירידה של כ-24% ברבעון הראשון של השנה.

“בועת צמיחה”

המשנה למנכ”ל התאחדות התעשיינים, רובי גינל אמר כי “על רקע המשך החולשה ביצוא הישראלי, ממשיכה לבלוט ההתעלמות הממשלתית מהאיום המשמעותי ביותר על המשך הצמיחה בישראל –  הירידות החדות ביצוא”.

“המשמעות של החולשה ביצוא רלוונטית לכל אזרחי המדינה. ללא מנוע הצמיחה של היצוא המשק אינו צומח בצורה משמעותית ורמת החיים בישראל, אשר נמוכה ב-25% מרמת החיים במדינות המפותחות, אינה עולה”, הוא מוסיף.

גינל מזהיר כי “יש להבהיר כי הצמיחה הנמוכה במשק כיום נובעת בעיקר מצריכה פרטית, אשר בחלקה ממומנת באשראי. מדובר בבועת צמיחה ולא בצמיחה אמיתית והמשך הנסיגות ביצוא עלול להביא  לגרור את המשק למיתון”.

“אנו ממשיכים לפעול לאימוץ תוכנית כוללת לחיזוק היצוא, ואנו מקווים שעם הגעת חוק ההסדרים לאישור ועדת הכספים, יבוצעו בו התאמות משמעותיות אשר יסייעו לחיזוק כושר התחרות של התעשייה והיצוא הישראלי”, הוא מסכם.