נמשכת מגמת שיפור במספר דורשי העבודה

במהלך שנת 2016 נמדדה רמת אבטלה יציבה, וירידה של כ-6.3% בחודשים אוקטובר ונובמבר, לעומת שאר חודשי 2016. אמנם בחודש אוקטובר נרשמו ירידות בולטות בשיעור האבטלה כפי שפורסם בכלי התקשורת.

עובדים במהלך יום עבודה צילום אילוסטרציה: פיקסביי

בחודש נובמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 175.6 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה דומה לנתון חודש אוקטובר (מנוכה עונתיות) ויחד, החודשיים האחרונים מציגים ירידה של 3.2% לעומת ממוצע כלל דורשי העבודה בחודשים ינואר עד ספטמבר.

במהלך שנת 2016 נמדדה רמת אבטלה יציבה, וירידה של כ-6.3% בחודשים אוקטובר ונובמבר, לעומת שאר חודשי  2016. אמנם בחודש אוקטובר נרשמו ירידות בולטות בשיעור האבטלה כפי שפורסם בכלי התקשורת.

אולם, יש להבחין שחודש אוקטובר האחרון אינו מתאים לזהות את מצב שוק העבודה, עקב ריבוי ימי החופשה של חגי תשרי בחודש זה. על כן, נתוני חודש נובמבר מעניקים תמונת מצב מתוקפת יותר על מצב השוק.

בועז הירש, מנכ”ל שירות התעסוקה: “בחודש נובמבר נשמרו הנתונים הנמוכים של דורשי העבודה, כפי שהיו בחודש אוקטובר. בחודש אוקטובר ההסבר לנתונים הנמוכים היה, בין היתר, בכך שאוקטובר הוא חודש החגים, והצפי היה לעלייה במספר דורשי העבודה לאחר מכן. העובדה שבחודש נובמבר לא נרשם תיקון כלפי מעלה מראה על חוזק ויציבות שוק העבודה.”