סופית: אושר חוק האופציות הבינאריות

מליאה הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק "האופציות הבינאריות" על פיו יאסר על זירות סוחר שפועלות מישראל להציע אופציות בינאריות למשקיעים בישראל ובחו"ל

התנגדות לאופציות הבינאריות צילום: פיקסביי

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את הצעת החוק של שר האוצר לתיקון חוק ניירות ערך, האוסר על זירות סוחר שפועלות מישראל להציע ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל מסחר באופציות בינאריות.

החוק ייכנס לתוקפו לאחר שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

בחודש מרץ 2016 אסרה רשות ניירות ערך על זירות סוחר הפועלות מול לקוחות ישראלים לסחור באופציות בינאריות. לעמדת הרשות המסחר באופציות בינאריות דומה במהותו למשחק הימורים.

מסיבה זו ומשיקולים נוספים אסרה הרשות על זירות אלה להציע ללקוחות ישראלים לרכוש אופציות בינאריות. ואולם, על פי המצב המשפטי הקיים, זירות סוחר הפועלות מישראל רק כלפי לקוחות זרים עדיין יכולים לסחור במכשירים פיננסיים שונים, ובכלל זה באופציות בינאריות, ללא כל הסדרה או פיקוח.

לגורמי האכיפה השונים, ובהם רשות ניירות ערך, הגיעו תלונות רבות וחמורות בדבר הפסדים כספיים רבים של לקוחות ממדינות שונות ברחבי העולם, כתוצאה מפעילות מסחר בזירות סוחר ישראליות הפועלות כלפי משקיעים בחו”ל, ובאופן מיוחד בקשר של פעילות באופציות בינאריות. תופעה זו צברה תאוצה רבה ויצרה הדים שליליים נרחבים בעולם, תוך גרימת נזק תדמיתי משמעותי לישראל בכלל, ולשוק ההון בישראל בפרט.

על רקע זה פעלו רשות ניירות ערך יחד עם משרד האוצר, היועץ המשפטי לממשלה, ומחלקת הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים לגבש את הצעת החוק. הצעת החוק מעניקה לרשות ניירות ערך סמכויות אכיפה מסוימות בנוגע לפעילותן של זירות הסוחר המנוהלות בישראל, אך פונות רק ללקוחות מחוץ לישראל.

הצעת החוק אוסרת על זירות כאלה להציע ללקוחותיהם בחו”ל לסחור באופציות בינאריות והיא קובעת כי הצעת מסחר באופציות בינאריות, תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת נוכח המאפיינים העברייניים שעשויים להתלוות לתעשייה זו. החוק יאפשר לשר האוצר לקבוע בעתיד איסור דומה לגבי נכסים פיננסיים נוספים, ככל שייעשה שימוש פוגעני בנכסים פיננסיים אלה.