סרגון נטוורקס: צמיחה ברווח הנקי ב-2016

החברה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016: תזרים מזומנים חיובי שימש להפחתת החוב ביותר מ-50% ביחס לאשתקד

עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון צילום: אורה בשן

סרגון נטוורקס, הנסחרת בבורסה בתל אביב, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ב-31 בדצמבר, 2016.

נרשם גידול של 12% בהשוואה להכנסות ברבעון הרביעי של 2015 וגידול של 7% לעומת הרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי עמד על 32.5% בהשוואה ל-32.8% ברבעון הרביעי של 2015 ו-32.9% ברבעון השלישי של 2016.

הרווח התפעולי היה 8.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 8.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 ורווח תפעולי של 5.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הנקי שרשמה החברה עמד על 8.3 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 5.2 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2015 ורווח נקי של 3.5 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2016.

לגבי שנת 2016 כולה, רשמה החברה הכנסות בסך 293.6 מיליון דולר, ירידה של 16% לעומת ההכנסות ב-2015. שיעור הרווח הגולמי עמד על 33.8% בהשוואה ל-29.5% בשנת 2015.

הרווח התפעולי בשנה החולפת עמד על 19.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 21.6 מיליון דולר בשנת 2015.

הרווח הנקי היה 11.4 מיליון דולר או 15 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 1.0 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

“המשך הצלחת האסטרטגיה שלנו המתמקדת בשיפור הרווח הנקי ובתזרים המזומנים החופשי, הביאה לשיפור משמעותי במדדים מרכזיים אלו במהלך 2016, ואפשרה לנו לשמור על מצבת מזומנים איתנה תוך הפחתה משמעותית של החוב,” אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ”ל סרגון.

“יש לנו צבר הזמנות איתן, בייחוד נוכח ההזמנות הגדולות אותן קיבלנו במהלך הרבעון הראשון מלקוח בהודו. עם זאת, עיתוי אספקת הרכיבים השונים של הזמנות אלו עלול לגרום לתנודות גבוהות יותר בתוצאות הרבעונים השונים לאורך השנה. לאחר שילוב הזמנות אלו בתוכנית התפעולית הכוללת שלנו, אנו מרגישים כעת בנוח להעלות את יעד הרווח הנקי שלנו לשנת 2017, על בסיס שער חליפין קבוע, בהשוואה לזה עליו דיווחנו בנובמבר 2016”, הוסיף פלטי.