עודכנו מדרגות מס הרכישה לדירות

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.

פרוייקט מגורים בבנייה (צילום אילוסטרציה: משה מילנר, לע"מ)

רשות המיסים עדכנה השבוע את גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2016.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. חשוב לציין כי מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה בשנת 2016 בשיעור של כ-1.4%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2016 לא שולם מס על שווי שעד 1,600,175 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,623,320 ₪ ממחיר הדירה.     

אלו מדרגות הרכישה שיחולו על רוכש דירת מגורים יחידה בשנה הקרובה:

  1. על חלק השווי שעד 1,623,320 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

  2. על חלק השווי העולה על 1,623,320  שקלים חדשים ועד 1,925,460 שקלים חדשים – 3.5%.

  3. על חלק השווי העולה על 1,925,460 שקלים חדשים  ועד 4,967,445 שקלים חדשים – 5%.

  4. על חלק השווי העולה על 4,967,445 שקלים חדשים  ועד 16,558,150 שקלים חדשים – 8%.

  5. על חלק השווי העולה על 16,558,150 שקלים חדשים– 10%.