עוד עלייה בשכר הממוצע בישראל

בחודש אוקטובר 2016 עמד השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר על 9,592 שקלים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משכורות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בחודש אוקטובר 2016 עמד השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר על 9,592 שקלים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר משרות השכיר עמד על 3.408 מיליון. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר, וממקורות מנהליים אחרים.

בחודש אוקטובר 2016, מכלל משרות השכיר במשק, 34.7% (1.183 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,592 ש”ח). 65.3% (2.225 מיליון) מהמשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,592 ש”ח).

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 0.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.

נתוני המגמה מצביעים גם על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 עלה השכר הממוצע הנומינלי ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.

השכר הריאלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 ב-3.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.