עוולה ביורוקרטית תעלה למדינה 120 אלף שקלים?

נשיא איגוד לשכות המסחר מציע למנכ"ל משרד רוה"מ לאמץ את הצעת החוק שיזם האיגוד לצמצום הביורוקרטיה ולשיפור השירות במגזר הציבורי ■ על פי ההצעה החוק, התעמרות של עובד ציבור היא עוולה אזרחית המזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

במסגרת פעילות איגוד לשכות המסחר לצמצום עודף הרגולציה הפוגעת במגזר העסקי ולשיפור השירות של המגזר הציבורי, פנה היום (שני) נשיא האיגוד, עו”ד אוריאל לין, למנכ”ל משרד רוה”מ, אלי גרונר, בהצעה לאמץ את הצעת החוק שיזם האיגוד לצמצום הביורוקרטיה, לשיפור השירות במגזר הציבורי ולמניעת התעמרות של עובדי ציבור בתושבי המדינה ובמגזר העסקי.

הצעת החוק מטילה איסור כולל של התעמרות של עובד הציבור כלפי הפונים אליו ומפרטת שורה של דוגמאות, כולן לקוחות מהמציאות, המהוות התעמרות אסורה.

היא קובעת כי התעמרות של עובד ציבור היא עוולה אזרחית, המזכה את מי שהתעמרו בו בפיצויים ללא הוכחת נזק בסך של עד 120 אלף שקלים.

בנוסף, הצעת החוק מטילה אחריות גם על המנכ”ל של כל גוף ציבורי לפעול למניעת התעמרות באותו גוף כמסר מחנך שמטיל אחריות ניהולית פיקוחית על הגורם הניהולי הבכיר ביותר בכל מקום עבודה ציבורי.

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר טוען כי “עובדי ציבור כשמם כן הם, עובדים למען הציבור. בישראל, לדאבוננו, התהפכו היוצרות בחלקים נרחבים בשירות הציבורי התחושה, שמגובה בניסיון שלילי רב, היא שהציבור הוא זה שמועסק אצל עובדי הציבור ומכאן נגזר גם היחס לפונים. הציבור לא מקבל את השירות הטוב והאיכותי שהוא אמור לקבל, וכך גם המגזר העסקי”.

 לדבריו, “ישנם מקרים בהם כתוצאה מהתעמרות כאמור, נאלץ הפונה לסגור את העסק וכתוצאה מכך יפלטו עובדיו למעגל האבטלה. התעמרות עובד ציבור בפונים אליו יכולה ואף פוגעת בבריאותו הגופנית והנפשית של אדם”.