עלייה במימושי אג”חים של תושבי חוץ

בחודש נובמבר מימשו נטו תושבי חוץ סך של כ-370 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות הנסחרות בת"א, זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ-130 מיליונים בחודש אוקטובר

עלייה בתיק ההשקעות (אילוסטרציה: פיקסביי)

בנק ישראל מפרסם היום (שני) נתונים על השקעות ישירות נטו של תושבי חוץ בישראל ופירעון סדרת אג”ח ממשלתית הנסחרת בחו”ל.

בחודש נובמבר מימשו נטו תושבי חוץ סך של כ-370 מיליוני דולרים באג”ח ממשלתיות הנסחרות בת”א, זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ-130 מיליונים בחודש אוקטובר, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

כמו כן, בחודש נובמבר הגיעה לפדיון סדרה של אג”ח ממשלתית ללא ערבות הנסחרת בחו”ל בהיקף של כמיליארד דולר ונרשמו השקעות נטו באג”ח ממשלתיות סחירות בחו”ל בהיקף של כ- 0.5 מיליארד.

לעומת זאת, בחודש נובמבר נרשמה פעילות מאוזנת בהשקעות תושבי חוץ במק”מ, זאת לאחר מימושים נטו בהיקף של כ- 90 מיליונים באוקטובר.

השקעות במניות ישראליות – בחודש נובמבר, מימשו נטו תושבי חוץ כ-330 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בבורסה לני”ע בתל-אביב, זאת בהמשך למימושים נטו בהיקף של כ-280 מיליונים באוקטובר.

במניות ישראליות סחירות בחו”ל, נרשמו בנובמבר השקעות נטו בהיקף של כ-290 מיליוני דולרים.

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש נובמבר בכ-1.4 מיליארדי דולרים. הפעילות התרכזה בענף הפעילות הפיננסית והביטוח.

במקביל, בחודש נובמבר, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו”ל השקעות פיננסיות (אג”ח ומניות) בהיקף של כ-320 מיליוני דולרים. זאת בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ-130 מיליונים באוקטובר.

בחודש זה נרשמו מימושים נטו במניות זרות בחו”ל בסך של כ-140 מיליוני דולרים: מימושים נטו בהיקף של כ-140 מיליוני דולרים וכ-80 מיליונים על ידי המגזר העסקי ומשקי הבית בהתאמה. מנגד, נרשמו השקעות נטו במניות זרות על ידי המשקיעים המוסדיים בהיקף של כ-80 מיליוני דולרים.

כמו כן השקיעו תושבי ישראל נטו באג”ח זרות בהיקף של כ-470 מיליוני דולרים: השקעות נטו על ידי משקי הבית בהיקף של כ-270 מיליוני דולרים, השקעות נטו על ידי המשקיעים המוסדיים, בעיקר על ידי קרנות הפנסיה,  בהיקף של כ-150 מיליונים והשקעות נטו בהיקף של כ-50 מיליוני דולרים על ידי המגזר העסקי.

בחודש נובמבר נרשמו השקעות נטו בהשקעות הישירות בחו”ל של תושבי ישראל  באמצעות מערכת הבנקאות בלבד בהיקף של 80 מיליוני דולרים, בעיקר השקעות בענפי הנדל”ן והפעילות הפיננסית והביטוח.