עלייה בעודף הנכסים של המשק ברבע השלישי של השנה

עיקר העלייה בעודף הנכסים ברבע השלישי היא כתוצאה מעלייה במחירי המניות הפיננסיות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל ומירידה במחירי המניות הפיננסיות הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ

סקירה כלכלית (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ברבע השלישי של שנת 2016 חלה עלייה של 10.6 מיליארדי דולרים (12.4%) בעודף הנכסים של המשק מול חו”ל, זאת בהמשך לעלייה של כ-5.5 מיליארדים (7%) ברבע השני.

עיקר העלייה בעודף הנכסים ברבע השלישי היא כתוצאה מעלייה במחירי המניות הפיננסיות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל ומירידה במחירי המניות הפיננסיות הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ.

העלייה בשווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו”ל ברבע השלישי (15.4 מיליארדי דולרים, 4.3%) התרכזה בהשקעות ישירות בהון מניות זרות (7.6 מיליארדי דולרים, 9.4%) ובעלייה במחירי המניות הפיננסיות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל (3.1 מיליארדי דולרים, 5.3%).

העלייה ביתרת ההתחייבויות ברוטו של המשק לחו”ל (4.8 מיליארדי דולרים, 1.8%) נבעה בעיקר מהשקעות נטו של תושבי חוץ בהון מניות פיננסיות (4.4 מיליארדי דולרים, 5%) וישירות (2.8 מיליארדי דולרים, 3%) אשר קוזזו בחלקן על ידי ירידה במחירי המניות הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ (2.1- מיליארדי דולרים, 2.3%-).

עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו”ל במכשירי חוב בלבד (חוב חיצוני שלילי), עלה ברבע השלישי בכ-4.6 מיליארדי דולרים (3.8%) ועמד בסוף הרבעון השלישי על כ-125 מיליארדים.