עלייה בתעסוקת מבוגרים בישראל

עם זאת שיעור הסיכון לעוני בקרב בני 65 ומעלה בישראל גבוה במיוחד, לעומת מדינות האיחוד האירופי

קשישים (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה היום (רביעי) דו”ח לפיו חלה עלייה בשיעור התעסוקה בקרב מבוגרים בין השנים 2001-2015 והוא אחד מהגבוהים במדינות ה-OECD (40.5% ב-2015).

עוד עולה מהנתונים כי כ-360 אלף בני 55 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ב-2015, כשליש מהרשומים בכלל האוכלוסייה (27.4%), שעה שחלקם היחסי באוכלוסייה הוא חמישית (20%).

מהנתונים שהוצגו עולה עוד כי רק ל-28.7% מסך כל הפרטים בגילאים אלה יש הכנסה מפנסיה: ל-12.3% בקרב אלה שעדיין עובדים (בנוסף להכנסה מעבודתם) ול-40.5% בקרב אלה שלא עובדים, וכי שיעור הסיכון לעוני בקרב בני 65 ומעלה היה גבוה במיוחד (27.9%) בשנת 2015 לעומת מדינות האיחוד האירופי (13.2%). 

בתחום החינוך אוכלוסיית המבוגרים בני 55 ומעלה פחות משכילה מהאוכלוסייה הצעירה יותר. כבשנת הלימודים תשע”ו רק 1.4% מהסטודנטים היו בגילאים אלה.

מבחינת בריאות, נמצא שיעור גבוה של העוסקים בפעילות גופנית (39.7% מקרב בני 65 ומעלה לעומת 36.3% בקרב 64-45), אך יחד עם זאת שיעורי התחלואה בסרטן עולים עם הגיל – בשנת 2013 67.9% מהמקרים החדשים של תחלואה בסרטן בנשים התגלו בקרב בנות 55 ומעלה ו-81.0% בקרב גברים בגילאים אלה.

86% מבני 55 ומעלה דיווחו בשנת 2015 שהם מרוצים מהחיים בהשוואה ל90% מהצעירים יותר בני 20-54. לעומת זאת, 65% דיווח על כך שהם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 56% בקרב הצעירים בני 20-54.