עלייה חדה ברווחי קבוצת הראל

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השני של שנת  2017 עם עלייה חדה ברווח הכולל ל-184 מיליון שקלים

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל צילום: פלאש 90

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2017.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2017 בכ-11.1 מיליארד ש”ח, לעומת כ-9.7 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14%.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2017 בכ-5.7 מיליארד ש”ח, לעומת כ-5 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-14%.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2017, הסתכם בכ-437 מיליון ש”ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 42 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון השני של 2017, הסתכם בכ-184 מיליון ש”ח, לעומת כ-28 מיליון ש”ח, ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 ביוני 2017, על כ-5.3 מיליארד ש”ח.

הראל השקעות הכריזה במהלך המחצית הראשונה של השנה על חלוקת דיבידנד בסך של 257 מיליון ש”ח. במקביל, חילקה הראל ביטוח דיבידנד, בסך של 250 מיליון ש”ח.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה והסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2017, בכ-196 מיליארד ש”ח.

מישל סיבוני, מנכ”ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר: “הראל ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל בענף ולהציג איתנות פיננסית גבוהה, אשר באה לידי ביטוי גם בעודפי ההון שמציגה החברה. זאת, בהתאם להוראות המעבר החדשות של סולבנסי 2, מהן עולה, כי עודף ההון של הראל הסתכם ב-5.1 מיליארד ש”ח או 1.9 מיליארד ש”ח ללא יישום הוראות המעבר”.

הוא הוסיף כי “אנו ממשיכים בהטמעת השינוי האסטרטגי שהכרזנו עליו ולפיו אנו מתאימים את עצמנו למציאות הדיגיטלית ושמים את הלקוח במרכז, במטרה להציע לו פתרונות מותאמים אישית, החל משלב המכירה, דרך קבלת המידע והשירות השוטף, הטיפול בתביעות וחידוש חוזי הביטוח. הכל, כדי לספק לו חווית שירות משופרת שמותאמת למציאות הדיגיטלית”.